• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)
Ứng dụng siêu âm đàn hồi trong bệnh lý tuyến giáp

Ứng dụng siêu âm đàn hồi trong bệnh lý tuyến giáp

17/04/2020 17:03:23 | 0 binh luận

Nội dung: Giới thiệu Nguyên lý và kĩ thuật Kĩ thuật khám vè kết quả Ứng dụng lâm sàng Bàn luân Kết luận
Đo độ cứng của mô tiền liệt tuyến lành tính và ác tính bằng siêu âm đàn hồi sóng ngang (shear wave elastography-SWE)

Đo độ cứng của mô tiền liệt tuyến lành tính và ác tính bằng siêu âm đàn hồi sóng ngang (shear wave elastography-SWE)

13/04/2020 15:39:00 | 0 binh luận

Đàn hồi sóng ngang (SWE) là kỹ thuật mới cho phép đo độ cứng tại chỗ của mô (1,2) Mục đích nghiên cứu này là: –Đánh giá sự phân bố độ cứng đo bằng SWE của mô tiền liệt tuyến lành tính và ác tính –Từ sự phân bố này rút ra ngưỡng tối ưu để phát hiện ung thư tiền liệt tuyến
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác