• Chủ nhật, 25/09/2022
  • (GMT+7)
Thông báo số 3 Hội Nghị Điện quang can thiệp Toàn Quốc năm 2020

Thông báo số 3 Hội Nghị Điện quang can thiệp Toàn Quốc năm 2020

27/02/2020 14:23:06 | 0 bình luận

Do Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 Ban tổ chức hội Nghị Điện quang can thiệp toàn quốc năm 2020 quyết định hoãn thời gian diễn ra sự kiện đến ngày 03-04 tháng 07 năm 2020. Vậy ban tổ chức kính gửi quý đại biểu thông báo số 3 của hội nghị để quý đại biểu theo dõi

Đơn vị hợp tác