• Chủ nhật, 25/07/2021
  • (GMT+7)

Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ VIII năm 2021

13/04/2021 10:28:07

"Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 8" được tổ chức dưới hình trực tuyến Nội dung chương trình hội nghị...

Hội nghị điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 21

12/11/2019 09:07:03

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 21 của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam diễn ra trong hai ngày 23,24/08/2019 tại Cung Hội...

Đơn vị hợp tác