• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)
Tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong đánh giá u tế bào đệm

Tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong đánh giá u tế bào đệm

04/12/2019 20:45:31 | 0 binh luận

Advanced magnetic resonance imaging in evaluation of glioma SUMMARY Glioma is the most common primary cerebral tumor which has a poor prognosis, high disability and fatalityespecially in high grade gliomas. The current standard of imaging technique for evaluating glioma is conventional MRI. Basic cMRI sequences are T1W, T2W, FLAIR, T1W+Gd. Conventional MRI provides critical clinical information about gliomas. Unfortunately, conventional MRI is nonspecificity, not reflect the complicated biology, has a limited capacity to grading and differentiate gliomas from other pathologies such as: inflammation,MS… Recently, there is a development of many new MRI techniques and these application have increased such as diffusion-weighted imaging, diffusion-tensor, tractography, perfusion, spectroscopy and functional MRI. These techniques provided complementary information to cMRI for assessing tumor in cellularity, white matter invasion, hypoxia, necrosis, vascularization, permeability and relation tumor with functional areas. They give more accurate in diagnosis, planning pre-surgery and monitoring post-therapy. This lecture introduces an principle and clinical application of these advanced MRI techniques in cerebral gliomas which were performed at Choray hospital. Keywords : Glioma, conventional MRI, diffusion-weighted, diffusion-tensor, tractography, perfusion, spectroscopy, functional MRI.
Sa lồi thanh quản thể bên trong nhân một trường hợp

Sa lồi thanh quản thể bên trong nhân một trường hợp

19/11/2019 13:58:50 | 0 binh luận

Bênh nhân nam, 58t, khàn tiếng, ngoài ra không có biểu hiện gì nên BN không quan tâm. Khám sức khoẻ định kỳ lâm sàng nghi có bất thường vùng hạ họng nên chỉ định chụp CLVT và chụp X quang phổi. Phương tiện : máy CLVT Siemens 16 dẫy, khoảng cách 3,6 mm, điểm trung tâm thường là sụn giáp, ở phía sau phải ngang mức đốt sống cổ C4. Vì chúng  tôi định vị không tốt nên hình cắt ngang rõ nhưng dựng hình hướng cắt dọc (sagittal)không thấy được toàn bộ hình. Không dùng cản quang vì bờ khối đều. BN được chỉ định sử trí bằng nội soi laser.
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác