• Thứ 5, 18/07/2024
 • (GMT+7)

Các chi hội

Hiện nay Hội Điện quang và Y học hạt nhân có khoảng 2000 hội viên và bao gồm 15 Hội thành viên là các Hội Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Bình Định cụ thể:

 1. Hội Chẩn đoán hình ảnh khu vực thành phố Hồ Chí Minh thành lập tháng 4 năm 1998 hiện là Hội địa phương lớn nhất với gần 500 hội viên.
 2. Chi Hội Điện quang - Y học hạt nhân Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập tháng 7 năm 1997.
 3. Chi Hội Chẩn đoán hình ảnh Hải Phòng thành lập tháng 7 năm 1998.
 4. Hội Chẩn đoán hình ảnh Thừa Thiên - Huế thành lập tháng 8 năm 1998.
 5. Chi Hội Chẩn đoán hình ảnh Thanh Hoá thành lập năm 1999.
 6. Chi Hội Chẩn đoán hình ảnh Bình Định thành lập tháng 4 năm 2000.
 7. Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam thành lập tháng 7 năm 2010.
 8. Chi Hội Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt Việt Nam thành lập tháng 8-2013.
 9. Chi Hội Siêu âm Việt Nam thành lập tháng 8-2016.
 10. Chi Hội Điện quang và Y học hạt nhân Thái Nguyên thành lập 20-10-2022.
 11. Chi Hội Hình ảnh Tim mạch Việt Nam thành lập ngày 19-8-2022
 12. Chi Hội Hình ảnh học Ung thư Việt Nam thành lập ngày 19/07/2023
 13. Chi Hội Điện quang Cơ Xương Khớp Việt Nam thành lập ngày 19-07-2023
 14. Chi Hội Điện quang Ngực Việt Nam thành lập ngày 19-07-2023
 15. Chi Hội Hình ảnh học Ung thư Việt Nam thành lập ngày 19-07-2023
 16. Chi Hội Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân Lực lượng vũ trang Việt Nam thành lập ngày 20/01/2024

Đơn vị hợp tác