• Thứ 3, 23/04/2024
  • (GMT+7)

Tạp chí điện quang số 42 năm 2021

STT Chủ đề Người Trình bày Xem chi tiết
1. NÚT BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY XUÔI DÒNG QUA DA Ở BỆNH NHÂN TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA DO XƠ GAN Tác giả: Phạm Quang Sơn**, Phạm Minh Thông**, Trịnh Hà Châu*, Đỗ Đăng Tân*, Lê Đức Thọ*, Lê Văn Khảng*, Vũ Đăng Lưu** Xem Chi tiết
2. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC ĐÃ VỠ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH Tác giả: Nguyễn Đức Tuynh*,***, Vũ Đăng Lưu*,**, Trần Anh Tuấn**, Nguyễn Quang Anh*,**, Lê Hoàng Kiên**, Nguyễn Tất Thiện**, Nguyễn Hữu An** Xem Chi tiết
3. GIÁ TRỊ CÁC THÔNG SỐ BÁN ĐỊNH LƯỢNG CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH Tác giả: Lê Thị Diễm*, Lâm Thanh Ngọc**, Cao Thiên Tượng***, Võ Tấn Đức** Xem Chi tiết
4. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM XẠ HÌNH XƯƠNG VỚI 99mTc-MDP TRONG BỆNH U NGUYÊN BÀO THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ THÁNG 1/2018 - 03/2020 Tác giả: Hoàng Văn Tám*, Phạn Văn Thái**, Vũ Thị Dinh*, Nguyễn Thế Mạnh*, Nguyễn Văn Đoàn*, Nguyễn Văn Hùng* Xem Chi tiết
5. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ LƯỠI Tác giả: Huỳnh Quang Huy*, Bùi Thị Thanh Tâm** Xem Chi tiết
6. SO SÁNH GIÁ TRỊ CÁC PHÂN LOẠI EU-TIRADS, K-TIRADS VÀ ACR-TIRADS TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG DẠNG NỐT TUYẾN GIÁP Tác giả: Hoàng Trung Hiếu*, Phùng Phướng* Xem Chi tiết
7. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH RUỘT THỪA BÌNH THƯỜNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH BỤNG Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhi*, Lê Trọng Bỉnh**, Nguyễn Thanh Thảo**, Lê Trọng Khoan** Xem Chi tiết
8. TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH, NỘI SOI VỚI MÔ BỆNH HỌC SAU MỔ TRONG PHÂN GIAI ĐOẠN T UNG THƯ THANH QUẢN Tác giả: Nguyễn Bảo Minh Triết*, Trần Thị Mai Thùy*, Lâm Thanh Ngọc*, Huỳnh Ngọc Vân Anh* Xem Chi tiết
9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHỌC HÚT ÁP XE VÚ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ Tác giả: Trần Thị Đỗ Quyên*, Trần Anh Tuấn**, Lại Thu Hương**, Lưu Hồng Nhung**, Nguyễn Thị Ngọc Minh**, Nguyễn Thanh Thủy**, Nguyễn Thị Thu Thảo**, Vũ Đăng Lưu** Xem Chi tiết
10. KHÔNG CÓ ĐỘNG MẠCH PHỔI PHẢI: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Tác giả: Hoàng Văn Lương* Xem Chi tiết
11. ỨNG DỤNG CỦA CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG VIÊM TUỴ CẤP Tác giả: Hoàng Thu Dạ Vũ* Xem Chi tiết

Đơn vị hợp tác