• Chủ nhật, 19/05/2024
  • (GMT+7)

KHÔNG CÓ ĐỘNG MẠCH PHỔI PHẢI: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

SUMMARY

Absence of the right pulmonary artery (RPA) is a rare congenital anomaly, with an estimated prevalence of 1 in 200,000 young adults. The disease may be asymptomatic or may present with nonspecific symptoms such as cough, dyspnea, or chest pain. In children, there may be respiratory failure or high pulmonary hypertension. The disease can be associated with other congenital abnormalities such as ventricular septal defect, atrial septal defect, ductus arteriosus, tetralogy of Fallot... We present 2 cases of RPA examined and treated at the National Lung Hospital for recurrent pneumonia. These two cases did not have a combination of congenital diseases, in which one case had pulmonary hypertension. Both patients received medical treatment and gave good results.

Keyword: Isolated absence of right pulmonary artery, Unilateral absent pulmonary artery

TÓM TẮT

Không có động mạch phổi phải (Absence of right pulmonary artery – RPA) là một bất thường bẩm sinh hiếm gặp, với tỷ lệ hiện mắc ước tính là 1 trên 200.000 thanh niên. Bệnh có thể không có triệu chứng lâm sàng hoặc có thể có các triệu chứng không đặc hiệu như ho, khó thở hoặc đau ngực. Đối với trẻ em có thể có suy hô hấp hoặc tăng áp động mạch phổi nặng. Bệnh có thể có kết hợp với các bất thường bẩm sinh khác như thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch, tứ chứng Fallot…. Chúng tôi trình bày 2 trường hợp RPA khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương vì viêm phổi tái phát nhiều lần. Hai trường hợp này đều không có kết hợp các bệnh bẩm sinh, trong đó một trường hợp có tăng áp động mạch phổi. Hai bệnh nhân đều được điều trị nội khoa và có kết quả tốt.

Từ khóa: không phân chia động mạch phổi phải, không phân chia động mạch phổi một bên

Tác giả: Hoàng Văn Lương*
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác