• Thứ 2, 27/06/2022
  • (GMT+7)
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CN lớp "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý về huyết khối"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CN lớp "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý về huyết khối"

19/11/2021 16:03:36 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CN ngày 30/10
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Siêu âm tim đánh dấu mô cơ tim trong bệnh động mạch vành"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Siêu âm tim đánh dấu mô cơ tim trong bệnh động mạch vành"

08/11/2021 15:05:07 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Siêu âm tim đánh dấu mô cơ tim trong bệnh động mạch vành"
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"

14/10/2021 16:53:36 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"

07/10/2021 14:25:07 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Tối ưu chất lượng hình ảnh và cải thiện tương phản theo mục đích lâm sàng"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Tối ưu chất lượng hình ảnh và cải thiện tương phản theo mục đích lâm sàng"

08/10/2021 10:16:02 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Tối ưu chất lượng hình ảnh và cải thiện tương phản theo mục đích lâm sàng"
Box 1 box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác