• Thứ 4, 21/10/2020
  • (GMT+7)
Ca lâm sàng: Ung thư biểu mô nội ống tuyến vú

Ca lâm sàng: Ung thư biểu mô nội ống tuyến vú

22/12/2019 21:26:57 | 0 binh luận

Ung thư vú thể nội ống (DCIS) là giai đoạn ung thư vú sớm, tế bào ung thư chưa chưa xâm nhập, không phát triển vượt qua màng đáy. Theo thời gian, DCIS có thể phát triển xâm lấn và có thể di căn, vì vậy tất cả phụ nữ được chẩn đoán DCIS đều cần được điều trị.
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

box 2 Box 3 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác