• Thứ 3, 29/09/2020
  • (GMT+7)

Tuyên bố đồng thuận của các chuyên gia của Hội Điện quang Bắc Mỹ về báo cáo tổn thương CT phổi có liên quan đến COVID-19. Được xác nhận bởi Hiệp hội hình ảnh lồng ngực, viện trường đi

Nguồn: Radiological Society of North America Expert Consensus Statement on Reporting Chest CT Findings Related to COVID-19. Endorsed by the Society of Thoracic Radiology, the American College of Radiology, and RSNA.

Radiology: Cardiothoracic Imaging. 2020 Mar 25;2(2):e200152 https://doi.org/10.1148/ryct.2020200152.

Người dịch: BS. Nguyễn Ngọc Tráng, TT Điện quang, BV Bạch Mai, Hà Nội.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

box 2 Box 3 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác