• Chủ nhật, 24/10/2021
  • (GMT+7)

Thông báo khóa học Y Học Hạt Nhân chuyên sâu tháng 9

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM
CHI HỘI Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM
------------------
V/v: Thông báo về khóa học Y học hạt nhân chuyên sâu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020
THÔNG BÁO
KHÓA HỌC Y HỌC HẠT NHÂN CHUYÊN SÂU
Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Trong khuôn khổ dự án Mạng thông tin Á-Âu (Trans-Eurasia Information Network- TEIN) nhằm “Nâng cao chất lượng chăm sóc Y học Hạt nhân nhờ kết nối Asi@ ở các nước Châu Á” với mục tiêu “Không để quốc gia nào lại phía sau về Y học hạt nhân”, Hội Y học hạt nhân và Y Sinh học thế giới trân trọng tổ chức khóa học “Y học hạt nhân chuyên sâu”. Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Chi hội Y học hạt nhân Việt Nam trân trọng thông báo tới các cơ sở Y học hạt nhân và Ung bướu trên toàn quốc nội dung chi tiết về khóa học như sau:

Thời gian: Thứ tư hàng tuần, từ 09/9/2020 (từ 10:00 đến 12:30 giờ Việt Nam).

Hình thức học tập: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting

(Zoom ID: 350-990-9523).

Thành phần tham dự: Bác sỹ, Kỹ sư vật lý y khoa, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng, cán bộ y tế từ các Bệnh viện, cơ sở Y học hạt nhân, Ung bướu trên toàn quốc.

Giảng viên: GS.TS. Dong Soo Lee

  • Chủ tịch hội Y học hạt nhân và Y Sinh học thế giới.
  • Giáo sư Y học hạt nhân Đại học Quốc gia Seoul

Nội dung các bài giảng:

  • Xạ hình tim mạch
  • Xạ hình não đánh giá các bệnh lý thần kinh
  • Quan điểm của các bác sỹ về động học và đánh dấu.
  • Radionanomedicine và theranostics

Lệ phí: Học viên không phải chi trả học phí

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Chi hội Y học hạt nhân Việt Nam trân trọng thông báo để các quý đồng nghiệp quan tâm có thể tham gia học tập.

Rất mong quý đồng nghiệp và những người quan tâm sắp xếp thời gian tham dự khóa học này

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH CHI HỘI Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM

GS.TS. Mai Trọng Khoa

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Triển lãm ASCI 2020 Triển lãm VSRNM 22

Đơn vị hợp tác