• Thứ 5, 03/12/2020
 • (GMT+7)

Thông báo Hội Thảo trực tuyến: Phân tích hình ảnh điện quang ở bệnh nhân covid 19

Đáp ứng nhu cầu của Hội viên và các bác sĩ tìm hiểu chuyên sâu về Hình ảnh Điện quang ở Bệnh nhân Covid-19, Hội Điện quang và YHHN Việt Nam phối hợp với Hội Hô hấp Việt Nam mời các chuyên gia tổ chức Hai cuộc Hội thảo trực tuyến.

Buổi 1: Phân tích hình ảnh điện quang phổi ở bệnh nhân Covid 19

Buổi 2: Phân tích tổng hợp hình ảnh điện quang ở bệnh nhân covid 19

  Ban tổ chức hội thảo mời quý hội viên đăng ký tham gia theo 2 hình thức:

  1. Đăng ký tham gia chính thức vào phòng hội thảo cùng các chuyên gia:

  • Số lương: 70 người
  • Là thành viên của trang web
  • Cách đăng ký: Gửi thông tin về hòm thư hoidienquang@gmail.com gồm họ tên, email, số điện thoại, đơn vị công tác hiện tại (tiêu đề thư: đăng ký hội thảo trực tuyến ngày ...)

  2. Đăng ký dự theo dõi trực tiếp hội thảo trên web:

  Đăng nhập để xem thêm
  (0)

  Đăng nhập | Đăng ký

  Bình luận

  Đang tải dữ liệu loading

  Đơn vị hợp tác