• Thứ 7, 23/09/2023
  • (GMT+7)

LINK LIVE HỘI TRƯỜNG 1 HỘI NGHỊ VSRNM 2022 19.08

Video Hội nghị phòng hội thảo 1 ngày 19.08.2022

PHIÊN TOÀN THỂ:

PHIÊN HÌNH ẢNH TIM MẠCH

PHIÊN VỆ TINH 1

HÌNH ẢNH PHỔI

NHI KHOA VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC 1

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác