• Thứ 3, 29/09/2020
  • (GMT+7)

Hội thảo quốc tế tháng 6: Cắt lớp vi tính mạch vành, Cộng hưởng từ sọ não và Cộng hưởng từ gan - mật

Theo chương trình hợp tác của trang tin Radiology.com.vn của Hội điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cùng với công ty Bayer xin gửi đến quý Hội viên các chương trình hội thảo trực tuyến về: Cắt lớp vi tính mạch vành, Cộng hưởng từ sọ nãoCộng hưởng từ gan - mật trong tháng 06 năm 2020 như sau:

I. Hội thảo trực tuyến: Chủ đề Cắt lớp vi tinh Mạch vành (CTA Coronary)

1. Thông tin báo cáo viên

Báo cáo viên: PGS. TS. Charbel Saade

Quốc tịch Úc

Cơ quan công tác: Khoa khoa học hình ảnh, American University of Beirut

2. Nội dung các buổi hội thảo

  1. Phần 1: Ngày 03 tháng 06 năm 2020, 17:00 – 18:30.

Link tiếng Việt: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=74DE889B-F6DE-42A0-B96E-53F90B3411FB&LangLocaleID=1033

Link tiếng Anh: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=01E41F8F-6ADA-45C1-9FF2-76768CEAE433&LangLocaleID=1033

  1. Phần 2: Ngày 10 tháng 06 năm 2020, 17:00 – 18:30.

Link tiếng Việt: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=A10E16ED-1742-43C6-8051-24A5F5DE02B1&LangLocaleID=1033

Link tiếng Anh: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=796FF810-81F2-4BB2-943C-CFBAA3468E06&LangLocaleID=1033

  1. Phần 3: Ngày 17 tháng 06 năm 2020, 17:00 – 18:30.

Link tiếng Việt: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=32D0C057-139A-4078-B1D0-17D98F8F9AFA&LangLocaleID=1033

Link tiếng Anh: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=9D474A4F-281F-4A68-935A-1F8878484E38&LangLocaleID=1033

  1. Phần 4: Ngày 24 tháng 06 năm 2020, 17:00 – 18:30.

Link tiếng Việt: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=DECC0E99-91F9-4A94-9854-1BA15A24D485&LangLocaleID=1033

Link tiếng Anh: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=ABEF036B-0CD4-4C17-8875-87560E4ECE81&LangLocaleID=1033

II. Hội thảo trực tuyến: Chủ đề Cộng hưởng từ Sọ não

Ngày 10 tháng 06 năm 2020, 18:00 – 19:00

Bài báo cáo: Glymphatic MR Imaging “The new kid on the block”: Human Brain Extra-Vascular Pathways and Molecular Clearance Function Assessed with CSF Tracer (Glymphatic MRI)

Báo cáo viên: Dr. Geir Ringstad, Khoa Điện quang và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Oslo, Na Uy

Link tiếng Anh: https://webcast.meetyoo.de/reg/8wwJP9dKh0K0

Link tiếng Việt: Cập nhật sau

III. Hội thảo trực tuyến: Chủ đề cộng hưởng từ Gan – mật:

Ngày 23 tháng 06 năm 2020, 16:00 – 17:00

Bài báo cáo: Benign incidental lesions – Tổn thương lành tính

Báo cáo viên: GS. Luigi Grazioli, Khoa CĐHA, Spedali Civili di Brescia, Đại học Brescia, Ý

Và GS. Riccardo Faletti, Khoa CĐHA, Đại Học Torino, Ý

Link tiếng Anh: https://bit.ly/WebJune23_2020

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

box 2 Box 3 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác