• Thứ 6, 14/05/2021
  • (GMT+7)

Thông báo Lớp học Online (bài 1): Phân tích hình ảnh Xquang và CLVT đối với bệnh nhân Covid 19

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN VIỆT NAM

Ban biên tập Website: radiology.com.vn

--------------------------------

THÔNG BÁO
Kính gửi: - Các UVBCH, Hội viên Hội điện quang và YHHN Việt Nam
- Thành viên chính thức của trang Website: radiology.com.vn
- Bác sĩ, học viên quan tâm tới lĩnh vực điện quang

Để giúp các Hội viên, bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ lâm sàng quan tâm tới công tác chẩn đoán, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên khía cạnh Hình ảnh y học, Hội điện quang và YHHN Việt Nam, Ban biên tập website radiology.com.vn tổ chức mời chuyên gia thực hiện bài giảng với chủ đề

PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH XQUANG VÀ CLVT ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN COVID-19

Giảng viên: PGS.TS Hoàng Minh Lợi- Phó Chủ tịch Hội điện quang và YHHN VN

Thời gian: 20h00-21h30 ngày thứ ba 31/03/2020

Số lượng nhận đăng ký: 100 người

Thời gian kết thúc đăng ký: trước 14h00, thứ ba, ngày 31/03/2020

Điều kiện tham gia

- Thành viên chính thức Website: radiology.com.vn (chưa đăng ký cần đăng ký ngay)

- Ưu tiên Hội viên, bác sĩ lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đang trực tiếp điều trị chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Chương trình:

20h00-20h10: Giới thiệu tổng quan - Vai trò của X quang và CLVT ngực trong chẩn đoán COVID 19

20h10-20h50: Phân tích dấu hiệu trên hình CLVT

20h30-20h45: Diễn biến hình ảnh theo thời gian - Mẫu đọc kết quả hình ảnh CLVT

20h45-21h20: Thảo luận, trả lời câu hỏi

21h20-21h30: kết luận và hướng dẫn áp dụng trong lâm sàng

Địa chỉ đăng ký và hướng dẫn qui trình đăng ký: radiology.com.vn

Hân hạnh đón tiếp

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN VIỆT NAM

Ban biên tập website: radiology.com.vn

GS.TS Phạm Minh Thông (đã ký)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác