• Thứ 2, 27/06/2022
  • (GMT+7)

Ung thư tuyến mồ hôi nhân một trường hợp

Sweat gland carcinoma study case

SUMMARY:

Sweat gland carcinomas are rare maglignant tumors derived from sweat glands of the skin and occur in elderly persons. The disease grows slowly and often diagnosed in late stage. Dfinitive tumor diagnosis based on histopathology. Radiology plays important role in tumor determining, assessing enlargement and staging. We introduce a case study with diagnosis sweat gland carcinoma in the cheek and discuss features of tumor that are helpful in early diagnosis and treatment.

Key words: sweat gland carcinoma features, ultrasound, MRI, CT Scanner.

TÓM TẮT

Ung thư (UT) tuyến mồ hôi là một u ác tính hiếm gặp, thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh tiến triển từ từ và thường phát hiện được ở giai đoạn muộn do lâm sàng nghèo nàn. Chẩn đoán xác định u dựa vào giải phẫu bệnh. Chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự lan rộng của khối u, định hướng sinh thiết và đánh giá di căn. Chúng tôi giới thiệu một ca lâm sàng và điểm qua những đặc điểm của UT tuyến mồ hôi góp phần tìm hiểu thêm về bệnh hiếm gặp này.

Từ khóa: đặc điểm UT tuyến mồ hôi, siêu âm, cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính.

Tác giả: Lê Duy Chung*, Bùi Văn Lệnh*

Địa chỉ: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 06 – 02/2012

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1 box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác