• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

Siêu âm phát hiện giãn thực quản trong co thắt tâm vị báo cáo 3 trường hợp

Ultrasound imaging the dilate esophagus in achalasia reported 3 cases

SUMMARY

The esophagus can be divided into four sections: the neck, the thoracic, the diaphragm, and the abdominal segment. During the ultrasound examination of patients at the Department of Functional Ultrasound, we found that the sonographer could observe the images of the diaphragmatic esophagus with normal and dilated images. weirdo.

Through the study of 3 cases of patients with esophageal dilatation in pathological spasms, we found that the image of esophageal dilatation on the ultrasound is: size> 20 mm, the last segment has a image that can be called "bird beak”, patients who drink water observe that the fluid in their esophagus swirling can be called a “washing machine”sign.

TÓM TẮT

Thực quản có thể phân chia thành 4 đoạn: đoạn cổ, đoạn ngực, đoạn hoành và đoạn trong ổ bụng. Trong quá trình khám siêu âm cho bệnh nhân tại khoa Siêu âm-Thăm dò chức năng, chúng tôi nhận thấy bác sĩ siêu âm có thể quan sát được hình ảnh của thực quản đoạn hoành - bụng với hình ảnh bình thường và hình ảnh giãn bất thường.

Qua nghiên cứu 3 bệnh án bệnh nhân giãn thực quản trong bệnh lý co thắt tâm vị, chúng tôi thấy hình ảnh giãn thực quản trên siêu âm là: kích thước > 20 mm, đoạn cuối có hình ảnh “mỏ chim”, bệnh nhân uống nước quan sát thấy dịch trong thực quản chuyển động xoáy có thể gọi là dấu hiệu “máy giặt”

Tác giả: Lê Thanh Toàn*, Ngô Thùy Trâm*, Nguyễn Hà Giang*, Trần Anh Tuấn**, Lâm Tiến***, Nguyễn Văn Mười***

Địa chỉ: *** Khoa Siêu âm - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy ** Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 37-2/2020

(1)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác