• Thứ 4, 21/10/2020
  • (GMT+7)

Nhân một trường hợp đa u mỡ bao hoạt dịch khớp gối được chẩn đoán bằng cộng hưởng từ

Synovial Lipomatosis (Lipoma arborescens) of the knees - case report

SUMMARY

Synovial Lipomatosis is a rare benign that can present with monoarticular or polyarticular involvement of joints such as knees, ankles, hips, shoulders, and elbows [5]. We describe a case in a 29-year-old man who presented with prolonged pain and swelling of the bilateral knee joints for the previous 20 years. Plain radiograph usually shows joint fullness and osteoarthritic changes. MRI show a thickening of the synovium that has the characteristic features of fat and joint effusion of the bilateral knee joints. Therefore, the patient was underwent synovectomy, which revealed a diffuse yellow soft tissue synovial papillary growth from synovial pouch. The pathology was synovial lipomatosis. This is the first case of Viet Duc Hospital.

It is also termed as villous lipomatous proliferation of the synovium or lipoma arborescens, diffuse lipoma of the joint, diffuse synovial lipoma, diffuse articular lipomatosis, fatty infiltration of the synovial membrane, villous lipomatous proliferation of the synovial membrane [8].

Key words: Synovial Lipomatosis, knees.

TÓM TẮT

Đa u mỡ bao hoạt dịch là một bệnh lành tính hiếm gặp có thể tặp ở một khớp hoặc nhiều khớp như khớp gối, cổ chân, khớp háng, khớp vai và khớp khuỷu. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nam 29 tuổi bị sưng đau hai gối khoảng 20 năm. Trên X quang thấy thoái hóa khớp và dày khoang sau xương bánh chè. Trên cộng hưởng từ thấy dịch khớp gối và các nhú tín hiệu mỡ từ bao hoạt dịch. Sau đó bệnh nhân được mở bao hoạt dịch và bóc u. Mở ra thấy các nhú màu vàng từ màng hoạt dịch. Kết quả giải phẫu bệnh là đa u mỡ bao hoạt dịch. Đây là trường hợp đầu tiên báo cáo ở Bệnh viện Việt Đức.

Có nhiều thuật ngữ cho bệnh đa u mỡ bao hoạt dịch: tăng sản mỡ dạng nhú bao hoạt dịch, mỡ tỏa nhánh dạng rễ cây, u mỡ lan tỏa của khớp, u mỡ bao hoạt dịch lan tỏa, bệnh mỡ của khớp lan tỏa, thâm nhiễm mỡ của màng hoạt dịch, tăng sản thể nhú của màng hoạt dịch… Chúng tôi tạm dịch là bệnh đa u mỡ bao hoạt dịch.

Từ khóa: đa u mỡ bao hoạt dịch, khớp gối.

Tác giả: Vũ Thị Hằng* Nguyễn Duy Huề*

Địa chỉ: *Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Việt Đức

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 16-4/2014

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

box 2 Box 3 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác