• Thứ 5, 13/06/2024
  • (GMT+7)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U TUYẾN CẬN GIÁP

SUMMARY

Results: There were 33 patients with primary hyperparathyroidism who had available preoperative ultrasounds of the parathyroid glands. At surgery, 42 parathyroid adenomas were removed in the 33 patients. Ultrasound correctly revealed 38 adenomas in 42 parathyroid adenomas (90.47%). The most common parathyroid adenomas were located on the posterior of the thyroid lobes (97.4%). All of parathyroids adenoma had well-defined margins (100%) and most showed hypoechogenicity (71.1%), and peripheral vascularity was the most common pattern (92.1%).

Conclusion: The most common ultrasonographic findings of parathyroid adenomas was well-defined hypoechoic lesion with peripheral vascularity. Ultrasound plays role in pre-operative localization of the parathyroid tumors and supporting clinical diagnosis.

Keywords: ultrasound, primary hyperparathyroidism, parathyroid adenoma.

TÓM TẮT

Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai với mục đích nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và vai trò của u tuyến cận giáp trên siêu âm.

Kết quả: Nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện được trên 33 bệnh nhân (BN) cường cận giáp nguyên phát . Trên siêu âm phát hiện 38/42 khối u tuyến cận giáp lành tính, tỷ lệ phát hiện u trên siêu âm 90.47%. Đặc điểm hình ảnh u chủ yếu là khối liên quan với mặt sau thùy bên tuyến giáp (97.4%), giảm âm (71.1%), giới hạn rõ (100%), tăng sinh mạch ngoại vi trên siêu âm Doppler (92.1%).

Kết luận: Đặc điểm hình ảnh điển hình của u tuyến cận giáp là khối phía sau thùy bên tuyến giáp, giảm âm, giới hạn rõ, tăng sinh mạch ngoại vi trên siêu âm Doppler. Siêu âm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí u tuyến cận giáp trước phẫu thuật và hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng.

Từ khóa: siêu âm vùng cổ, cường cận giáp nguyên phát, u tuyến cận giáp lành tính.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác