• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

Khảo sát hình ảnh viêm phổi trên chụp cắt lớp điện toán ở bệnh nhi nhiễm HIV

Evaluating the images of pneumonia on CT Scan in HIV- infected children

summa ry

Objective: The purpose of this study is to evaluate the pulmonary lesions on CT of pneumonia in HIV infected children and causing agents.

Material and methods: Fifty HIV infected children with pneumonia was selected over a 10-month period at the Chilren Hospital N1. All patients were indicated the chest radiogram, the CT with constrate media and the nasotreacheal aspiration to exame microbiology included bacteria, BK, fungus and Pneumocystis jiroveci.

Results: Of 50 patients, 62% is baterial pneumonia, PCP 29% and tuberculosis 18%. Lesions on CT included alveolar condensation account for 88%, ground glass 30%, bronchial syndrome 20% and lymphadenopathy 20%. The ground glass lesion present in all PCP, 100%. Eighty percent of tuberculosis children have lymphadenopathy with central necrosis and peripheral enhancement. These two kinds of lesions present a little in bacterial pneumonia group.

Conclusion: Ground glass images on chest CTscans may allow confident diagnosis for PCP in HIV infected children. To diagnose thoracic tuberculosis, CT scans are useful to detect the typic tuberculous lymphadenopathies.

Keywords: HIV, pneumonia, children, PCP.

TÓM TẮT

Mục tiêu: khảo sát các tổn thương phổi trên chụp cắt lớp điện toán (CLĐT) ở bệnh nhân nhi viêm phổi bị nhiễm HIV và tổn thương teo tác nhân gây viêm phổi.

Đối tượng và phương pháp: 50 bệnh nhi viêm phổi nhiễm HIV được chọn trong 10 tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp. Hồ Chí Minh. Tất cả các bệnh nhân được chụp x quang phổi, chụp CLĐT ngực có tiêm thuốc cản quang và hút dịch họng khí quản cấy vi trùng, soi tìm nấm, nhuộn tìm AFB và xét nghiệm PCR chẩn đoán Pneumocystis jiroveci.

Kết quả: trong 50 bệnh nhân khảo sát, viêm phổi do vi trùng chiếm 62%, PCP 20% và lao 18%. Tổn thương phổi trên CLĐT chung của cả nhóm bao gồm đông đặc phổi 88%, kính mờ 30%, hội chứng phế quản 20% và hạch trung thất 20%. Hình ảnh kính mờ có ở 100% bệnh nhân viêm phổi do Pneumocystis jiroveci. Tám mươi tám phần trăm bệnh nhân lao có hạch trung thất hoại tử và bắt thuốc tương phản viền. Hai dạng tổn thương này có tỉ lệ rất thấp ở nhóm viêm phổi do vi trùng thường.

Kết luận: hình ảnh kính mờ trên x quang phổi và chụp CLĐT có độ chính xác cao chẩn đoán viêm phổi do Pneumocystis jiroveci ở bệnh nhi nhiễm HIV. Để chẩn đoán lao, cần thiết chụp CLĐT có tiêm thuốc cản quang để tím tổn thương hạch lao điển hình.

Từ khóa: HIV, viêm phổi, trẻ em, CT ngực, PCP..

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Phan Hữu Nguyệt Diễm

Địa chỉ: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – X quang, Bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp. HCM ** Trưởng khoa Nội TQ - Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Giảng viên bộ môn Nhi ĐHYD Tp.HCM

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 13 - 8/2013

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác