• Thứ 2, 27/06/2022
  • (GMT+7)

Kết quả điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật bằng 131I tại Trung tâm ung bướu Thái Nguyên

The treatment results of differentiated thyroid carcinoma post-thyroidectomy with 131I at Thai Nguyen oncology centre

SUMMARY

Objectives: 1.To evaluate treatment results of differentiated thyroid carcinoma patients post-thyroidectomy with 131I. 2. To study some factors related to treatment results.

Materials and method: A descriptive study was conducted on 87 diffentiated thyroid carcinoma patients treated at Thai Nguyen oncology centre from 2011 to 2018.

Results: Medial age of patients was 47.3 ± 12.7, female : male = 4.8 : 1. 67 % were papilliary thyroid carcinoma, 63.2 % had no metastases, 32.2 % had cervical nodal metastases, 4.6 % had distant metastases. 95.4 % of patients were in stage I, II, III. Post-operative thyroid remnants were 3.52 ± 1.73 g. The rates of patients responding completely after 1, 2, 3 and over 3 doses of 131I were 60.9 %, 79.3 %, 87.4 % and 92 % respectively. Medial total treatment dose of 131I used was 112.5 ± 31.2 mCi, medial treatment times were 1.83 ± 0.3 times. In patients with no distant metastases, the thyroid remnant ablation of 131I with doses from 30 to 50 mCi was as well as with dose of 100 mCi. The treatment results in patients under 45 years were better than in patients over 45 years, in patients with no metastases and cervical nodal metastases were better than in patients with distant metastases, in patients in stage I, II and III were better than in patients in stage IV, in patients with thyroid remnants < 2 g were better than in patients with those ≥ 2 g, in patients with serum Tg < 10 ng/dL or serum TgAb < 100 IU/mL were better than in patients with those ≥ 10 ng/dL or ≥ 100 IU/mL respectively.

Conclusion: The treatment effectiveness of 131I with low dose (30 – 50 mCi) was equivalent to high dose of 100 mCi in patients with no distant metastases. 60.9 % of patients had good results after only 1 dose of 131I. With medial dose of 112.5 ± 31.2 mCi of 131I, after 1.83 ± 0.3 treatment times, 92 % patients was responded completely\. Patients were younger than 45 years, patients with no distant metastases, in earlier stages of cancer, with less thyroid remnants, with lower levels of serum Tg or serum TgAb responded better than to the treatment.

Keywords: Differentiated Thyroid Carcinoma (DTC), 131I, Thyroglobulin (Tg), Anti Thyroglobulin (TgAb), Whole Body Scan (WBS).

TÓM TẮT

Mục tiêu: 2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau mổ bằng 131I. 2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến hành trên 87 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được điều trị tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2018.

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 47,3 ± 12,7, nữ : nam = 4,8 : 1. 67 % ung thư tuyến giáp là thể nhú, 63,2 % chưa có di căn, 32,2 % di căn hạch cổ, 4,6 % có di căn xa. 95,4 % ở giai đoạn I, II và III. Mô giáp sót lại sau mổ trung bình là 3,52 ± 1,73 g. Bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn sau điều trị 1, 2, 3 và trên 3 liều 131I là 60,9 % ,79,3 %, 87,4 % và 92 %. Tổng liều điều trị trung bình chúng tôi đã sử dụng là 112,5 ± 31,2 mCi, số lần điều trị trung bình là 1,83 ± 0,3 lần. Ở bệnh nhân chưa có di căn xa, liều 131I từ 30 – 50 mCi có giá trị hủy mô giáp còn sót như liều 100 mCi. Kết quả điều trị ở bệnh nhân < 45 tuổi tốt hơn ≥ 45 tuổi, bệnh nhân chưa có di căn và di căn hạch cổ tốt hơn có di căn xa, giai đoạn I, II, III tốt hơn giai đoạn IV, bệnh nhân có: mô giáp còn sót < 2 g tốt hơn mô giáp sót ≥ 2 g, Tg < 10 ng/dL tốt hơn Tg ≥ 10 ng/dL, TgAb < 100 IU/mL tốt hơn TgAb ≥ 100 IU/mL.

Kết luận: Liều 131I thấp (30 –50 mCi) có hiệu quả điều trị tương tự liều cao (100 mCi) ở bệnh nhân chưa có di căn xa. 60,9 % bệnh nhân có kết quả tốt ngay sau 1 liều 131I. Với liều điều trị trung bình cho một bệnh nhân là 112,5 ± 31,2 mCi, sau 1,83 ± 0,3 lần điều trị, 92 % trường hợp đáp ứng hoàn toàn. Bệnh nhân trẻ hơn 45 tuổi, chưa có di căn xa, ung thư ở các giai đoạn sớm, mô giáp còn sót ít sau mổ, nồng độ Tg, TgAb thấp có đáp ứng với phương pháp điều trị tốt hơn.

Từ khóa: Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, 131I, Thyroglobulin, Anti Thyroglobulin, xạ hình toàn thân.

Tạp chí Điện quang số 32

Nguyễn Thành Lam, Ngô Thị Tính, Vi Trần Doanh, Vũ Bích Huyền, Trần Bảo Ngọc

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1 box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác