• Thứ 3, 02/03/2021
  • (GMT+7)

Vai trò của ADC trong chẩn đoán phân biệt giữa tổn thương lành tính và ác tính ở gan

summary

Purpose: Assessing the role of Apparent Diffusion Coefficient (ADC) measurement in differentiation of benign and malignant focal hepatic lesions.

Methods and Materials: Retrospectively evaluated the 248 patients cases, executed hepatic MRI at Medic Medical center, from on February 2011 to on February 2013, age range 41 - 78years, with 142 benign hepatocellular lesions (30 FNHs, 9 HCAs, 63 hemangiomas and 40 cysts) and 104 malignant lesions (76 HCC and 28 metastasis) diagnosed, 50 patients had normal liver. All the patients executed Diffusion weighted imaging - MRI with three b values (0, 500, 800 sec/mm2) on the Siemens Avanto 1,5T MRI.

Results: We found difference between ADC of benign lesions compared with malignant lesions (mean ± standard deviation): ADC of normal liver (1.242 × 10−3 mm2/sec ± 0.33), FNH-HCA (1.742 × 10−3 mm2/sec ± 0.40), Hemangiomas (2.084 × 10−3 mm2/sec ± 0.46), Cyst (2.861 × 10−3 mm2/sec ± 0.34), HCC (1.093× 10−3 mm2/sec ± 0.37), Metastasis (1.126 × 10−3 mm2/sec ± 0.48). ADC of benign lesions: (2.327 × 10−3 mm2/sec ± 0.41), compared with malignant lesions: (1.113 × 10−3 mm2/sec ± 0.39).

Conclusion: Mean value of apparent diffusion coefficient (ADC) contribute to differential diagnosis between benign and malignant focal hepatic lesions.

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá vai trò của hệ số khuếch tán biểu kiến trung bình (ADC) trong việc phân biệt giữa thương tổn lành tính và ác tính của gan.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Hồi cứu 248 bệnh nhân chụp cộng hưởng từ gan tại Trung Tâm Y Khoa Medic, từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013, tuổi từ 41 đến 78, trong đó có 142 thương tổn lành tính đã được chẩn đoán xác định: 30 nốt tăng sản (FNH), 9 u tuyến (Adenoma), 63 u máu (Hemangiomas) và 40 nang (Cysts) và có 104 thương tổn ác tính đã được chẩn đoán xác định: 76 u nguyên bào gan (HCC); 28 di căn (Metastasis). 50 bệnh nhân có nhu mô gan bình thường. Tất cả các bệnh nhân được chụp MRI gan với chuỗi xung khuếch tán (Diffuson), giá trị b (0, 500, 800) trên máy Siemens Avanto 1,5T MRI.

Kết quả: Chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa số đo ADC trung bình của thương tổn lành với thương tổn ác tính của gan, kết quả đo được (số ADC trung bình ± độ lệch chuẩn): ADC của nhu mô gan bình thường (1,242 × 10−3 mm2/sec ± 0.33), FNH-Adenoma (1,742 × 10−3 mm2/sec ± 0.40), Hemangioma (2,084 × 10−3 mm2/sec ± 0.46), Cyst (2,861 × 10−3 mm2/sec ± 0.34), HCC (1,093× 10−3 mm2/sec ± 0.37), Metastasis (1,126 × 10−3 mm2/sec ± 0.48). ADC trung bình của thương tổn lành tính: (2,327 × 10−3 mm2/sec ± 0.41), so với thương tổn ác tính: (1,113 × 10−3 mm2/sec ± 0.39).

Kết luận: Hệ số trung bình của hằng số khuếch tán biểu kiến (ADC) trong cộng hưởng từ khuếch tán (Diffusion MRI) góp phần quan trọng giúp chẩn đoán phân biệt giữa thương tổn lành tính và ác tính của gan.

Tác giả: Nguyễn Thành Đăng, Võ Hiếu Thành, Đặng Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Trung Tâm Y Khoa Medic, TPHCM

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 12 - 12/2013

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác