• Thứ 5, 03/12/2020
  • (GMT+7)

Ứng dụng siêu âm đàn hồi mô theo thang điểm ESTERIA trong đánh giá bản chất tổn thương dạng nốt tuyến giáp

Application Asteria criterias of Elastography Ultrasound in evaluation of thyroid nodules

SUMMARY

Objectives: Describing elastography ultrasound images of thyroid nodule lesions and understanding the role of ultrasound elastography semiquantitative in evaluating the malignancy of thyroid nodules lesions.

Material and methods: Cross-section study on 35 patients has thyroid nodule lesions by using ultrasound and comparing with pathological results.

Results: Using Asteria criterias for diagnosis of exclusion. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy of ultrasound elastography in evaluating the malignancy of thyroid nodule lesions were 80.0%, 53.33%, 22.22%, 94.11% and 57.14%, respectively. Conclusion: Ultrasound elastography is a simple method which is easy to apply in clinical practice with high diagnostic accuracy, contributing for diagnosis of thyroid nodule lesions which are high chances for being malignant.

Keywords: Elastography ultrasound, Asteria criterias, thyroid nodules.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm đàn hồi mô tổn thương dạng nốt tuyến giáp theo thang điểm Esteria. Tìm hiểu một số giá trị của siêu âm đàn hồi mô trong đánh giá bản chất tổn thương dạng nốt tuyến giáp.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang siêu âm đàn hồi mô và đối chiếu kết quả giải phẫu bệnh trên 35 bệnh nhân có tổn thương dạng nốt tuyến giáp tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang siêu âm đàn hồi mô và đối chiếu kết quả giải phẫu bệnh trên 35 bệnh nhân có tổn thương dạng nốt tuyến giáp tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

Kết quả: Siêu âm có áp dụng thang điểm đàn hồi mô theo phân loại Asteria giúp chẩn đoán phân biệt các tổn thương dạng nốt tuyến giáp lành tính và ác tính với độ nhạy 80,0%, độ đặc hiệu 53,33%, giá trị tiên đoán dương 22,22%, giá trị dự đoán âm tính 94,11%, độ chính xác 57,14% trong chẩn đoán tính chất bệnh lý nốt tuyến giáp. Kết luận: Siêu âm đàn hồi mô là một phương pháp góp phần chẩn đoán bản chất tổn thương dạng nốt tuyến giáp có nguy cơ ác tính.

Từ khóa: Siêu âm đàn hồi mô, thang điểm Esteria, tổn thương dạng nốt tuyến giáp.

Tác giả: Châu Thị Hiền Trang*, Trần Thị Tịnh Tâm*, Hoàng Minh Lợi*

Địa chỉ: * Bộ môn CĐHA Đại học Y, Huế

(Tạp chí Điện quang Việt Nam số 25-8/2016)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác