• Thứ 7, 16/01/2021
  • (GMT+7)

Nghiên cứu hiệu quả điều trị của phương pháp tạo hình đốt sống qua da phối hợp chỉnh hình bằng tư thế

Eficacy evaluation of percutaneous vertebroplasty combined with preprocedure orthopaedic positioning

SUMMARY

Purpose: To evaluate the effectiveness of Percutaneous ertebroplasty combined preprocedure orthopaedic positioning in treating fresh vertebral compression fractures.

Methods: From January 2012 to May 2014, the data of 31 patients (23 females, 8 males; mean age, 72 years) with new vertebral compression fractures were prospectively and retrospectively analyzed. At least 6h before vertebroplasty produce, the patients were positioned to straighten the vertebral column. The radiographies of spinal column is face and lateral view before and post produce were analyzed to evaluate the vertebral body height, as well as scoliosis. Effectiveness of pain-relief was evaluated based on Visual Analog Scale (VAS).

Results: The body height vertebral of compression fractures in these patients was improved by a mean of 56.2%. We achieved a mean improvement of the wedge angle 5.9o and the cobb angle 4,90 (p < .05). The VAS score is significantly improved (mean 7,8 before and 1,6 after procedure, p < 0,05).

Conclusions: The combination between pre-procedure positioning and vertebroplasty brought good results in pain relief and height of vertebral body with low price.

Keywords: Percutaneous vertebroplasty, Kyphoplasty, Vertebroplasty versus Kyphoplasty, Vertebral body height in vertebropasty.

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá hiệu điều trị của phương pháp tạo hình đốt sống qua da kết hợp với chỉnh hình bằng tư thế bệnh nhân trong điều trị xẹp mới đốt sống.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2014, với 31 bệnh nhân xẹp mới đốt sống. Trước can thiệp các bệnh nhân được phối hợp với chỉnh bình bằng tư thế. Đánh giá hiệu quả cải thiện chiều cao bằng đo tỷ lệ chiều cao thân đốt sống, góc chêm và góc cobb trước chỉnh hình, sau chỉnh hình và sau khi bơm xi măng; đánh giá hiệu quả giảm đau bằng thang điểm VAS trước và sau can thiệp.

Kết quả: Với tổng số 31 bệnh nhân được điều trị theo phương pháp này trong đó có 23 nữ và 8 nam, độ tuổi trung bình là 72,6 ± 8,1. Tỷ lệ chiều cao thân đốt sau điều trị tăng lên được 18,7 – 25,7%, trung bình 21,7%; góc chêm giảm được 4,40 - 7,40, trung bình 5,90; góc cobb giảm được 3,40 - 6,40, trung bình giảm được 4,90 (p< 0,05). Tỷ lệ hồi phục chiều cao trung bình 56,2%. Điểm VAS trung bình trước can thiệp là 7,8 ± 0,9, sau can thiệp là 1,6 ± 1,1.

Kết luận: Phương pháp tạo hình đốt sống qua da kết hợp với chỉnh hình bằng tư thế bệnh nhân trước can thiệp có hiệu quả điều trị hồi phục chiều cao thân đốt và cải thiện các góc gù, giảm đau nhanh chóng cho bệnh nhân.

Từ khóa: Tạo hình đốt sống qua da, tạo hình đốt sống qua da với bóng, so sánh tạo hình đốt sống qua da đơn thuần với tạo hình đốt sống qua da với bóng, vấn đề phối phục chiều cao thân đốt trong tạo hình đốt sống qua da.

Tác giả: Bùi Văn Giang*, Nguyễn Duy Thắng

Địa chỉ: Bệnh viện Xanh Pôn

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 17-10/2014

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác