• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm mode b và siêu âm đàn hồi mô - strain elastography

Research into the value of b-mode ultrasound and strain elastography ultrasound in the diagnosis of breast cancer

SUMMARY

A diagnostic test study was conducted at Bạch Mai hospital to evaluate the efficacy of Ultrasound Strain Elastography in diagnosis of breast masses.

Result: 22 patients with 24 lesions were prospectively evaluated by B-mode ultrasound and strain elastography, followed by the core biopsy. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, accuracyfor the B-mode Ultrasound were 94.1%, 57.1%, 84.2%, 80%, 83,3%. Elastography combined with B-mode ultrasound improved the value in diagnosis, the sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, accuracywere 100%, 71,4%, 89,4%, 100%, 91,7%.

Conclusion: Strain elastography can better diagnose BI-RADS 3 and 4a lesions, especially when combined with B-mode breast ultrasound, which may increase or decrease the BI-RADS level, improvethe accuracy from 83,3% to 91,4%.

Key Words: B-mode Ultrasound, Strain Elastography, Breast cancer.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu thử nghiệm chẩn đoán được thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai với mục đích nghiên cứu giá trị của phương pháp siêu âm đàn hồi mô mức biến dạng – Strain Elastography (SE) trong chẩn đoán ung thư vú (UTV).

Kết quả: Bước đầu, chúng tôi đã thực hiện được trên 57 bệnh nhân (BN) với 61 tổn thương được chẩn đoán bằng siêu âm mode-B, siêu âm đàn hồi mô Strain Elastography tuyến vú, có đối chiếu với kết quả mô bệnh học. Phương pháp siêu âm mode-B có độ nhạy 87,5%, độ đặc hiệu 29,7%, giá trị dự báo dương tính 44,6% và giá trị dự báo âm tính 78,6%, độ chính xác 52,5%. Khi phối hợp siêu âm mode-B với siêu âm đàn hồi mô mức biến dạng đã làm tăng giá trị chẩn đoán với độ nhạy 87,5%, độ đặc hiệu 67,6%, giá trị dự báo dương tính 56,7%, giá trị dự báo âm tính 89,3%, độ chính xác 75,4%.

Kết luận: Siêu âm đàn hồi mô có thể chẩn đoán các tổn thương BI-RADS 3 và 4a tốt hơn, đặc biệt khi phối hợp với siêu âm vú mode -B, có thể tăng hoặc giảm bậc BI-RADS, làm tăng giá trị chẩn đoán của siêu âm từ52,5% lên75,4%.

Từ khóa: siêu âm mode-B, siêu âm đàn hồi mô mức biến dạng, Strain Elastography, ung thư vú.

Tạp chí điện quang số 32

Nguyễn Thị Thu Thảo, Lưu Hồng Nhung, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác