• Thứ 5, 03/12/2020
  • (GMT+7)

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị chụp cắt lớp đa dãy trong chẩn đoán xốp xơ tai

The imaging and the role of multislice computed tomography of otosclerosis

SUMMARY

Objective: To describe the imaging characteristics of otosclerosis and to assess the role of multislice computed tomograph in diagnosis of this disease.

Methods: About 45 patients (31 females, 14 males), clinically diagnosed as otosclerosis or hearing loss with unknown causes, underwent MSCT in Radiology Department between November 2013 and September 2014. All patients were surgically confirmed in ENT Department of Bach Mai Hospital or National ENT Hospital. Assessmentis based on the classification of Veillon and Portmann, comparing the differences of hearing threshold, bone and ABG between lesion-type groups and comparing with surgery records.

Results: Mixed hearing loss accounts for the highest proportion. Regarding the affected sites on CT, the antefenestrum was affected in 33 ears, the other sites are rare. The otosclerotic foci that greater than 1mm in diameter and not spreading into the membrane in the cochleaare dominate. According to the classification of Veillon, type Ib and II account for the highest percentage. When comparing the average air or bone conduction threshold and ABG between differents groups, there are no statistically significant difference. The diagnostic value of CT scan in otosclerosis is up to 91.5% and its sensitivity and specificity are more than 95%.

Conclusion: MSCT is an useful method in the diagnosis of otosclerosis and in the differential diagnosis with others causes of hearing loss.

Keywords: Otosclerosis, the role of MSCT in diagnosis of otosclerosis.

TÓM TẮT

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh xốp xơ tai trên phim chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và đánh giá giá trị của phương pháp này trong chẩn đoán bệnh.

Phương pháp: Từ tháng 11/2013 đến tháng 8/2014 có 45 bệnh nhân (31 nữ, 14 nam) được chẩn đoán lâm sàng là xốp xơ tai hoặc nghe kém chưa rõ nguyên nhân, được chụp CLVT đa dãy xương đá tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và được phẫu thuật tại Khoa Tai – Tai Thần Kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương hoặc Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Bạch Mai. Đánh giá hình ảnh CLVT được dựa trên phân loại Veillon và Portmann, so sánh sự khác biệt về ngưỡng nghe đường khí, đường xương, ABG giữa các type tổn thương, so sánh với những ghi nhận trong phẫu thuật.

Kết quả: Hình ảnh CLVT cho thấy chủ yếu là biểu hiện có ổ xốp xơ vị trí mép trước cửa sổ bầu dục, vị trí khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Kích thước ổ xốp xơ > 1mm, không lan vào màng trong ốc tai chiếm tỷ lệ cao. Theo phân loại Veillon thì Type Ib và II chiếm tỷ lệ cao nhất. Khi so sánh PTA và ABG giữa các nhóm tổn thương khác nhau không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Về giá trị chẩn đoán xốp xơ tai của CLVT thì độ chính xác lên đến 91.6% với độ nhạy và độ đặc hiệu đều trên 95%.

Kết luận: Chụp CLVT đa dãy là phương pháp có giá trị cao trong chẩn đoán xác định xốp xơ tai và trong chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân gây điếc khác.

Từ khóa: xốp xơ tai, giá trị CLVT đa dãy trong chẩn đoán xốp xơ tai.

Tác giả: Vũ Thị Hậu*, Lê Văn Khảng*, Phạm Minh Thông*

Địa chỉ: *Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai

(Tạp chí Điện quang Việt Nam số 25-8/2016)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác