• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở những bệnh nhân có chỉ định thay khớp háng

Study the magnetic resonance imaging characteristics in patients with hip joint repiacement indicattion

SUMMARY

Objectives:

1) Characterization of magnetic resonance images aseptic necrosis of the femoral head in patients with hip replacement appointed.

2) Characterization of magnetic resonance images of the contralateral hip in patients people on.

Objects and methods of research: Retrospective study of 60 patients with aseptic necrosis of the femoral head surgery during 2014- 2015 at a hospital in Hanoi Medical University and Hospital Vietnam Germany.

Results: The patients having hip replacement appointed two phase III and IV. All patients had femoral head collapse and are mostly seen when patients have hip osteoarthritis secondary (75% stage IV). Hypointense region was 73.3% stage III, stage IV, 93.3%, in line with a high prevalence of bone marrow showing the progression of the disease is> 85%. Rate aseptic necrosis of the femoral head in the contralateral hip joint meeting with the high rate of 80%, occur in all phases. Photos CHT at an early stage (I and II) are more common form hypointense band (77.4%), bone marrow lesions form T1-weighted images are shaped ring (61.3%), lesions of the subclass A (74.2%). Late stage (III and IV) characteristic image is under the cartilage fracture and femoral head collapse, besides that other image: hypointense on T1-weighted images region (70.5%), the image of subclass D (52.9%).

Conclusions: MRI allows an accurate assessment stage lesions of clinical help for prognosis and hip replacement decision at the right time, at the same time to detect aseptic necrosis of the femoral head in the contralateral hip though no clinical symptoms, so that early treatment measures or prevent the more severe complications.

Keywords: Aseptic necrosis of the femoral head.

TÓM TẮT

Mục tiêu:

1) Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở bệnh nhân có chỉ định thay khớp háng.

2) Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của khớp háng bên đối diện ở những bệnh nhân trên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu với 60 bệnh nhân hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi được phẫu thuật trong thời gian 2014-2015 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức.

Kết quả: Các bệnh nhân có chỉ định thay khớp háng gặp hai giai đoạn III và IV. Tất cả bệnh nhân đều có xẹp chỏm xương đùi và chủ yếu là gặp khi bệnh đã có thoái hóa khớp háng thứ phát (giai đoạn IV chiếm 75%). Vùng giảm tín hiệu giai đoạn III là 73,3%, giai đoạn IV 93,3%, phù tủy xương có tỷ lệ cao thể hiện sự đang tiến triển của bệnh > 85%. Hình ảnh xẹp chỏm xương đùi chủ yếu gặp ở mức độ >30%. Tỷ lệ HTVKCXĐ ở khớp háng bên đối diện gặp với tỷ lệ cao 80%, gặp ở tất cả các giai đoạn. Hình ảnh CHT ở giai đoạn sớm (I và II) thường hay gặp hình dải giảm tín hiệu (77,4%), dạng tổn thương trên tủy xương T1W là hình vòng nhẫn (61,3%), hình ảnh tổn thương thuộc phân lớp A (74,2%). Giai đoạn muộn (III, IV) hình ảnh đặc trưng là gãy xương dưới sụn và xẹp chỏm xương đùi, ngoài ra còn thấy các hình ảnh khác: vùng giảm tín hiệu trên T1W (70,5%), hình ảnh thuộc phân lớp D (52,9%).

Kết luận: Cộng hưởng từ cho phép đánh giá chính xác giai đoạn tổn thương giúp cho các nhà lâm sàng tiên lượng và có quyết định thay khớp háng đúng thời điểm, đồng thời nhằm phát hiện HTVKCXĐ ở khớp háng bên đối diện dù chưa có các biểu hiện về lâm sàng, để từ đó có biện pháp điều trị sớm hay phòng những biến chứng nặng nề hơn.

Từ khóa: Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi.

Tác giả: Lê Thị Bích Duyên*, Bùi Văn Lệnh**

Địa chỉ: Phòng khám Bảo An **Bệnh Viện Đại học Y Hà Nội

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 23 – 03/2016

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác