• Thứ 2, 27/09/2021
  • (GMT+7)

Đánh giá hiệu quả bước đầu trong loại bỏ các tổn thương vú lành tính bằng sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không tại Trung tâm Điện quang Bệnh viện BẠCH Mai

SUMMARY

Objective: A experimental research was performed in radiology center of Bach Mai hospital to evaluate the initial efficacy in the removal of breast benign lesions by vacuum-assisted biopsy.

Subjects and methods: There is a prospective intervention study in 32 female patients with 45 breast benign lesions with needle aspiration vacuum-assisted biopsy under ultrasound guidance from January 2018 to December 2018.

Results: The mean age is 36.5 years old. The 20-40 years old group is most common (60.0%). The average size of the lesions measuring on ultrasound is 12.9mm. The average number of samples is 13.2 with the average time of cutting is 14.5 minutes. The most common abnormality pathology is breast fibroadenoma (62.2%). Fibrocystic breast disease accounts for 17.8% of all lesions, which is second highest rate. The main complications after biopsy are pain and hematoma in tissu. 78.8% of patients after treatment don’t have to take Paracetamol. The average size of hematoma after 1 month with 10G needle is 4.8mm; with 8G needle is 6.3mm.

Conclusion: Vacuum-assisted breast biopsy is an effective and safe method for removal benign breast lesions. This method is also highly aesthetic. The anapathology results based on this method are reliable, especially for small lesions.

Key words: Vacuum-assisted biopsy, mammotome, breast benign lesions.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu trong xử lý các tổn thương vú lành tính bằng phương pháp sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không tại trung tâm Điện quang, bệnh viện Bạch Mai

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu can thiệp không đối chứng trên các bệnh nhân nữ có tổn thương vú lành tính được loại bỏ hoàn toàn bằng kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm điện quang bệnh viện Bạch Mai.

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân:

Tổn thương đã được chọc tế bào có kết quả tế bào học không có tế bào ác tính.

Có chỉ định điều trị, ưu tiên các trường hợp sau:1. Những tổn thương vú sờ thấy được chắc chắn hoặc không chắc chắn gây lo âu cho bệnh nhân. 2. Không thể kết luận được giữa kết quả lâm sàng và nhũ ảnh, MRI. 3. Tiền sử gia đình về ung thư.

Có hồ sơ bệnh án đầy đủ - Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

Kết quả: 32 bệnh nhân nữ được loại bỏ 45 tổn thương vú lành tính (đã được chọc tế bào trước đó). Tuổi trung bình 36,5; hay gặp ở nhóm 20-40 tuổi (60%). Kích thước trung bình của tổn thương trên siêu âm là 12,9mm. Số mảnh cắt trung bình là 13,2 mảnh với thời gian trung bình là 14,5 phút. Sau hút tổn thương có 22,2% chỉ để lại vết sẹo nhỏ, không còn thấy máu tụ. Kết quả giải phẫu bệnh, u xơ tuyến vú hay gặp nhất với tỷ lệ 62,2%, thứ hai là biến đổi xơ nang chiếm 17,8%. Các biến chứng hay gặp sau khi sinh thiết là đau và máu tụ tại chỗ. 78,8% bệnh nhân sau điều trị không phải dùng thuốc giảm đau. Kích thước trung bình máu tụ sau 1 tháng với kim 10G là 5,2mm; với kim 8G là 9,4mm.

Kết luận: Phương pháp sinh thiết vú có sự hỗ trợ hút chân không là phương pháp hiệu quả và an toàn để loại bỏ hoàn toàn tổn thương vú lành tính giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời cho kết quả giải phẫu bệnh đáng tin cậy, đặc biệt cho những tổn thương có kích thước nhỏ.

Từ khóa: Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không, tổn thương vú lành tính

Tác giả: Nguyễn Phương Anh*, Lê Nguyệt Minh**, Phạm Minh Thông*, Vũ Đăng Lưu*

Địa chỉ: * Trường đại học Y Hà Nội ** Trung tâm điện quang, Bệnh viện Bạch mai

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Triển lãm ASCI 2020 Triển lãm VSRNM 22

Đơn vị hợp tác