• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Đánh giá hiệu qua ̉bước đầu trong loại bỏ các tổn thương vú lành tính bằng sinh thiết vú có hô ̃trợ hút chân không tại Trung tâm điện quang Bệnh viện Bạch Mai

Aexperimentalresearch was performed in radiology center of Bach Mai hospital to evaluate the initial efficacy in the removal of benign breast lesions by vacuum-assisted biopsy

SUMMARY

Subjects and methods: There is a prospective intervention study in 21 female patients with 31 benign breast lesions with needle aspiration vacuumassisted biopsy under ultrasound guidance from Jan 2018 to Jun 2018.

Results: The mean age is 37.5 years old.The 20-30 years old group is most common (19.3%). The average size of the lesions measuring on ultrasound is 11.7mm. The average number of samples is 10.8 with the average time of cutting is 12 minutes. The most common abnormality pathology is breast fibroadenoma (54.8%). Fibrocystic breast disease accounts for 25.8% of all lesions, which is second highest rate. The main complications after biopsy are pain and hematoma. There is a proportional correlation between the size of the lesions and other factors such as the amount of anesthetics used, the volume of the hematoma after the biopsy, the time of wound removal and the size of the biopsy needle. There is a inverse correlation between the distance from the lesion to the nipple and post-biopsy pain. The distance from the lesion to the skin surface is inversely proportional to the size of the post-biopsy hematoma.

Conclusion: Vacuum-assisted breast biopsy is an effective and safe method for removal benign breast lesions. This method is also highly aesthetic. The anapathology results based on this method are reliable, especially for small lesions.

Key words: Vacuum-asisted biopsy, mammotome, benign breast lesions.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu trong xử lý các tổn thương vú lành tính bằng phương pháp sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không tại trung tâm Điện quang, bệnh viện Bạch Mai

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp tiến cứu trên 21 bệnh nhân nữ được loại bỏ 31 tổn thương vú lành tính bằng kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2018.

Kết quả: Tuổi trung bình 37,5; hay gặp ở nhóm 20-30 tuổi (19,3%). Kích thước trung bình của tổn thương trên siêu âm là 11,7mm. Số mảnh cắt trung bình là 10,8 mảnh với thời gian trung bình là 12 phút. Kết quả giải phẫu bệnh, u xơ tuyến vú hay gặp nhất với tỷ lệ 54,8%, thứ hai là biến đổi xơ nang chiếm 25,8%. Các biến chứng sau khi sinh thiết là đau và máu tụ tại chỗ. Kích thước tổn thương có mối tương quan tỷ lệ thuận với lượng thuốc tê sử dụng, kích thước máu tụ sau sinh thiết, thời gian cắt bỏ tổn thương và cỡ kim sinh thiết. Có mối tương quan tỷ lệ nghịch giữa khoảng cách từ tổn thương đến núm vú và mức độ đau sau sinh thiết. Khoảng cách từ tổn thương đến bề mặt da có tương quan tỷ lệ nghịch với kích thước khối máu tụ sau sinh thiết.

Kết luận: Phương pháp sinh thiết vú có sự hỗ trợ hút chân không là phương pháp hiệu quả và an toàn để loại bỏ hoàn toàn tổn thương vú lành tính, có tính thẩm mỹ cao, đồng thời cho kết quả giải phẫu bệnh đáng tin cậy, đặc biệt cho những tổn thương có kích thước nhỏ.

Từ khóa: Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không, Vacuum-assisted biopsy, Tổn thương vú lành tính.

Tạp chí Điện quang số 32

Nguyễn Phương Anh, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Xuân Hiền, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác