• Thứ 2, 27/09/2021
  • (GMT+7)

Đánh giá giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm đàn hồi nén và sóng biến dạng

SUMMARY

Objective: Evaluating the value of B-mode ultrasound and elastography ultrasound in the diagnosis of breast cancer.

Methods: Breast lesion patients were classified BIRADS from 3 to 5 after underwent B-mode ultrasound and elastography ultrasound examination and done biopsy to have histopathological results at Bach Mai Hospital from July 2019 to February 2020.

Results: The cut-off value of fat-to-lesion ratio is 28,4 with sensitivity (Se), specificity(Sp) and accuracy (Acc) were 76,9%; 93,3%; 85,7% respectively. The cut-off value of Elasto/B-mode ratio is 1 with Se, Sp, Acc were 100%, 73,3%; 85,7%. Se, Sp and Acc of shear-wave elastography were 100%; 97,8% and 97,5% respectively with the cut-off value is 36 kPa. Sp, Se and Acc of Tsukuba score were respectively 84,6%; 88,9%; 86,9%. B-mode ultrasound combine with shear-wave elastography has highest Se and Sp were 100%; 91,1% respectively.

Conclusion: Elastography ultrasound combine with B-mode ultrasound can upgrade or downgrade the BIRADS level, so they can increase accuracy to diagnose breast cancer especially BIRADS 3 or 4a lesions.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá giá trị của siêu âm B-mode và siêu âm elastography trong chẩn đoán ung thư vú.

Phương pháp: Bệnh nhân có tổn thương vú được phân loại BIRADS từ 3 đến 5 trên siêu âm B-mode và siêu âm đàn hồi , được tiến hành làm sinh thiết để có kết quả mô bệnh học tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2019 đến tháng 2/2020.

Kết quả: Giá trị ngưỡng của chỉ số mỡ trên tổn thương là 28,4 với độ nhạy (Se), độ đặc hiệu (Sp) và độ chính xác (Acc) lần lượt là 76,9%; 93,3%; 85,7%. Giá trị ngưỡng của chỉ số Elasto/B-mode là 1 với Se, Sp, Acc lần lượt là 100%, 73,3%; 85,7%. Se, Sp và Acc của phương pháp đàn hồi sóng biến dạng lần lượt là 100%; 97,8%; 97,5% tương ứng với giá trị ngưỡng là 36 kPa. Sp, Se và Acc của thang điểm Tsukuba lần lượt là 84,6%; 88,9%; 86,9%. Siêu âm B-mode kết hợp với chỉ số độ cứng có Se và Sp cao nhất lần lượt là 100%; 91,1%.

Kết luận: Siêu âm đàn hồi mô kết hợp với siêu âm B-mode có thể nâng bậc hoặc hạ bậc BIRADS, do đó chúng có thể tăng độ chính xác trong chẩn đoán ung thư vú, đặc biệt là các tổn thương BIRADS 3 hoặc 4a.

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền*, Nguyễn Thu Hương**, Phạm Minh Thông***

Địa chỉ: * Bác sĩ nội trú tại Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai ** Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Vinmec *** Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai

( Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 39 - 10/2020)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Triển lãm ASCI 2020 Triển lãm VSRNM 22

Đơn vị hợp tác