• Thứ 3, 02/03/2021
  • (GMT+7)

Đặc điểm hình ảnh X quang cắt lớp vi tính trong chẩn đoán bục xì miệng nối ống tiêu hóa

Describsing the features of computed tomography in diagnosting of anastomotic leak

SUMMARY

Purpose: Describe the features of anastomotic leak on computed tomography (CT).

Materials and Methods: Retrospective studies described case series of patients who were diagnosed anastomotic leak at University Medical Center at HCMC and Cho Ray hospital from December 2014 to June 2018, and had CT scan before surgery. The CT features of anastomotic leak were collected.

Results: There were 31 patients. Mean age 58, ratio male/female 1,8. Peri-anastomotic gas-fluid collection 58,1 %; density of peri-anastomotic fluid collection varies from 5 HU to 30 HU (mean # 20,3 HU); extraluminal gas in contact with the anastomosis 71,0 %. Only 1 case that has mural discontinuity sign (3,2 %). Intraluminal bowel contrast CT scan was used in 2 cases and both had extravasation (100 %).

Conclusion: CT scan is valuable in helping to diagnose anatomotic leak. Two most common and signficant signs in the diagnosis are perianastomotic gas-fluid collection and extra-luminal gas in contact with the anastomosis.

Key words:Anastomotic leak, computed tomography findings.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh của bục xì miệng nối ống tiêu hóa (BXMNOTH) trên chụp X quang cắt lớp vi tính (XQCLVT).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhân được chẩn đoán BXMNOTH tại bệnh viện Đại Học Y Dược và bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018. Các đặc điểm hình ảnh trên XQCLVT được thu thập.

Kết quả: Nghiên cứu với 31 bệnh nhân. Tuổi trung bình là 58; tỉ số nam/nữ là 1,8. Tỉ lệ tụ dịch-khí khu trú trong ổ bụng cạnh miệng nối chiếm 58,1 %; đậm độ dịch cạnh miệng nối thay đổi từ 5 – 30 HU (trung bình # 20,3 HU); tỉ lệ khí tiếp xúc với miệng nối chiếm 71,0 %. Chỉ có 1 ca thấy rõ dấu hiệu mất liên tục thành ruột (3,2 %). Có 2 ca chụp XQCLVT có sử dụng thuốc tương phản đường tiêu hóa, cả 2 ca đều thấy thoát thuốc tương phản ra khỏi lòng ruột (100 %).

Kết luận: X quang cắt lớp vi tính có giá trị trong việc hỗ trợ chẩn đoán biến chứng bục xì miệng nối ống tiêu hóa. Hai dấu hiệu thường gặp và có ý nghĩa trong chẩn đoán là tụ dịch-khí cạnh miệng nối và khí tiếp xúc với miệng nối.

Từ khóa: Bục xì miệng nối, đặc điểm hình ảnh XQCLVT.

Tạp chí Điện quang số 32

Dương Đình Hoàn, Võ Tấn Đức, Lê Văn Phước

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác