• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Cộng hưởng từ tuyến vú ở bệnh nhân ung thư vú thể ẩn có di căn hạch nách

Mr imaging of the breast in patients with occult primary breast cancer presenting as an axillary metastasis

SUMMARY:

Purpose: To access the value of MRI in the diagnosis of occult primary cancer with axillary metastasis.

Methods and Materials: 12 patients occult breast cancer with malignant axillary adenopathy and negative on mammographic, echography and physical examination findings, were underwent contrast material-enhanced MR imaging in Hanoi medical university hospital.

Results: The sensitivity of MRI in the diagnosis of occult primary cancer with axillary metastases was 83%. MR imaging depicted small cancers from 3 to 12mm diameter. Of the 12 patients, three patients were underwent mastectomy, five were underwent lobectomy, and four were underwent breast-conservation therapy.

Conclusion: MR imaging is very sensitive for the detection of occult breast cancer with malignant axillary adenopathy. MR imaging offers potential not only for cancer detection but also for staging the cancer within the breast, which may be useful for treatment planning. Keywords: dynamic breast MRI, occult breast cancer

TÓM TẮT

Mục tiêu: nhận định giá trị của cộng hưởng từ tuyến vú đối với bệnh nhân (BN) ung thư vú thể ẩn có di căn hạch nách.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu 12 BN ung thư tuyến vú thể ẩn di căn hạch nách ác tính nhưng kết quả Xquang vú, siêu âm và lâm sàng âm tính, được chụp cộng hưởng từ động học tuyến vú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 04/2010 đến tháng 05/2012.

Kết quả: cộng hưởng từ tuyến vú phát hiện được 10/12 BN ung thư vú thể ẩn (83%), kích thước u nhỏ 3-12mm. Trong số 12 BN của nghiên cứu này có 3 BN phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú, 5 BN phẫu thuật cắt bỏ thùy vú và 4 BN điều trị bảo tồn.

Kết luận: cộng hưởng từ tuyến vú có độ nhạy cao để phát hiện ung thư tuyến vú ở những BN di căn hạch nách ác tính và hữu ích cho chiến lược điều trị cũng như theo dõi kết quả điều trị. Từ khóa: cộng hưởng từ tuyến vú, ung thư tuyến vú thể ẩn.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương*, Nguyễn Duy Huề**, Nguyễn Đức Hinh***, Bùi Văn Lệnh**, Lê Tuấn Linh**

Địa chỉ: Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội. ** Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Hà Nội. *** Bộ môn Sản Trường Đại học Y Hà Nội

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 10 – 12/2012

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác