• Thứ 6, 14/05/2021
  • (GMT+7)

Chọc hút áp xe vú dưới hướng dẫn của siêu âm ở phụ nữ đang cho con bú: chấn đoán, điều trị và theo dõi