• Thứ 2, 27/09/2021
  • (GMT+7)

Bước đầu đánh giá giá trị của kỹ thuật sinh thiết hút chân không trong chẩn đoán các tổn thương vi vôi hóa ở vú

SUMMARY

Objective: The purpose of this article is initial assessment the value of vaccum assited biopsy technique in diagnosis breast microcalcification lesions.

Materials and Methods: The prospective study included 17 women with 18 breast microcalcification lesions without mass that were classified BIRADS 4- 5.All lesions underwent imaging- vaccum assisted biopsy between August 2019 and July 2020 in Radiology Centre- Bach Mai Hospital.

Results: The study involved 2 lesions with stereostatic vaccum assited biopsy- SVAB and 16 lesions with ultrasound guided vaccum assisted biopsy- USVAB. The mean duration of procedure was 53.22 ± 15.06 (minutes).The median number specimen was 10.9 ± 4.2. All lesions had microcalcifications in specimens. In terms of complications, the mild pain rate was 27.8% and 1/18 (5.6%) had hematoma without surgery. Biopsy results revealed 7 benign and 11 malignant lesions. The malignant rate in fine pleomorphic, amorphous and linear microcalcification were 87.5%, 33.3% and 100%, respectively.The malignant rate in regional, segmental and cluster distribution were 50%, 71.4% and 57.1%, respectively.9/11 malignant lesions had histopathologic results after surgery. The total upgrade rate at surgery was 22.2% (all for ductal carcinomas in situ- DCIS). Patients with benign lesions were followed up for a median period of 6 months, with no interval change. The sensitivity, specificity, positive predictive and negative predictive value of VAB in diagnostic breast microcalcification were 100%.

Conclusion:Our first experiences: Image-guided vacuum-assisted breast biopsy is accurate, reliable and minimally invasive.It can be used as a safe approach for diagnosis in patients with breast microcalcifications.

Keyword: VABB, breast microcalcification

TÓM TẮT

Mục tiêu: Bước đầu đánh giá giá trị của sinh thiết hút chân không trong chẩn đoán tổn thương vi vôi hóa ở vú.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu gồm 17 bệnh nhân với 18 tổn thương vi vôi hóa ở vú không kèm theo khối được phân loại BIRADS 4-5. Tất cả các tổn thương đều được sinh thiết hút chân không tại Trung tâm Điện quang- Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ tháng 08/2019 đến tháng 07/2020.

Kết quả: Nghiên cứu gồm 2 tổn thương sinh thiết hút chân không dưới X.quang và 16 tổn thương sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm. Thời gian sinh thiết trung bình 53.22 ± 15.06 (phút).Số mảnh bệnh phẩm trung bình 10.9 ± 4.2.Tất cả các tổn thương đều có vi vôi hóa trên mẫu bệnh phẩm. Biến chứng đau nhẹ gặp trong 27.8%, tụ máu gặp trong 5.6% tổn thương và không cần can thiệp phẫu thuật. Kết quả sinh thiết có 7 tổn thương lành tính và 11 tổn thương ác tính. Tỷ lệ ác tính của vi vôi hóa đa hình thái, vô định hình và đường thẳng lần lượt là 87.5%, 33.3% và 100%.Tỷ lệ ác tính của vi vôi hóa phân bố theo vùng, theo thùy và dạng cụm/đám lần lượt là 50%, 71.4% và 57.1%.9/11 tổn thương ác tính có kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật. Tỷ lệ tăng mức sau phẫu thuật là 22.2%, tất cả đều là tăng mức của ung thư thể ống tuyến tại chỗ. Các bệnh nhân có tổn thương lành tính được theo dõi với thời gian trung bình là 6 tháng không thấy sự thay đổi.Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính của sinh thiết hút chân không trong chẩn đoán vi vôi hóa ở vú là 100%.

Kết luận: Bước đầu sử dụng sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn của hình ảnh trong chẩn đoán các tổn thương vi vôi hóa nghi ngờ ác tính ở vú chúng tôi nhận thấy đây là một kỹ thuật chính xác, đáng tin cậy , xâm lấn tối thiểu và an toàn.

Từ khóa: VABB, tổn thương vi vôi hóa ở vú

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Minh*, Nguyễn Xuân Hiền*, Lưu Hồng Nhung*, Nguyễn Thu Hương**, Lại Thu Hương*, Nguyễn Thanh Thủy*, Nguyễn Thi Thu Thảo*, Nguyễn Minh Trang*, Phạm Thùy Linh*, Quách Thu Hòa*

Địa chỉ: * Trung tâm Điện quang- Bệnh viện Bạch Mai ** Bệnh viện Vinmec

( Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 39 - 10/2020)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Triển lãm ASCI 2020 Triển lãm VSRNM 22

Đơn vị hợp tác