• Thứ 3, 23/04/2024
  • (GMT+7)

BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

SUMMARY

The ultrasound-guided transthoracic biopsies are indicated for pulmonary masses or mediastinal masses located in the periphery adjacent to the pleural-thoracic surface and pleural lesions. We present a case where the lung tumor was anterior to the scapula with emphysema.

Keywords: Transthoracic biopsy, Ultrasound-guided transthoracic biopsies, lung tumor

TÓM TẮT

Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của siêu âm được chỉ định với khối tổn thương phổi hoặc trung thất nằm ở ngoại vi tiếp giáp với bề mặt thành ngực – màng phổi và các tổn thương tại màng phổi. Trong một số ít trường hợp, việc sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm không hề dễ: Chúng tôi xin trình bày 1 ca bệnh mà khối u ở phía trước xương vai.

Từ khóa: Sinh thiết xuyên thành ngực, sinh thiết phổi dưới hướng dẫn siêu âm, u phổi…

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác