• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Ứng dụng lam sàng kỹ thuật cộng hưởng từ tương phản pha ( PC_MRI) trong đánh giá động học dòng chảy dịch não tủy

Clinical application of phase contrast mri technique in the evaluation csf flow dynamics

SUMMARY

Phase-contrast MRI (PC-MRI) recently used as a reliable method for evaluating both qualitative and quantitative CSF flow. Phase-contrast MRI has often been used for the evaluation of normal pressure hydrocephalus, communicating and non-communicating hydrocephalus, arachnoid cyst, Chiari I malformations and syringomyelia, response to endoscopic third ventriculostomy and ventriculoperitoneal shunt (VP-shunt). This review introduces: the PC MRI technique, CSF physiology and cerebrospinal space anatomy, to describe a group of congenital and acquired disorders that can alter the CSF dynamics.

Keywords: Phase contrast MRI, CSF flow, hydrocephalus, Chiari I malformation, syringomyelia

TÓM TẮT

Cộng hưởng từ tương phản pha gần đây được sử dụng như là một phương tiện tin cậy trong đánh giá định tính và định lượng dòng chảy dịch não tủy. Cộng hưởng từ tương phản pha thường dùng để đánh giá não úng thủy áp lực bình thường, não úng thuỷ thông thương và không thông thương, nang màng nhện, dị dạng Chiari type I và rỗng tủy, đánh giá đáp ứng với thủ thuật nội soi mở thông não thất III và VP-shunt. Bài viết trình bày các vấn đề giải phẫu khoang dịch não tủy, sinh lý dòng chảy dịch não tủy, kỹ thuật cộng hưởng từ tương phản pha trong đo dòng chảy dịch não tủy, nêu lên một số ứng dụng lâm sàng về các bệnh lý bẩm sinh và mắc phải làm thay đổi chuyển động dòng chảy dịch não tủy.

Từ khóa: Cộng hưởng từ tương phản pha, dòng chảy dịch não tủy, não úng thủy, dị dạng Chiari type I, rỗng tủy.

Tác giả: Cao Thiên Tượng*, Lê Văn Phước*

Địa chỉ: * Khoa CĐHA bệnh viện Chợ Rẫy

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 33-03/2019

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác