• Thứ 3, 02/03/2021
  • (GMT+7)

Ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư

Sử dụng PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị gia tốc, đặc biệt IMRT có hiệu quả cao, chính xác, không bỏ sót tổn thương, giảm thiểu tác dụng phụ cơ quan lành, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trung tâm Y Học Hạt Nhân - Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai đã công bố đề tài “Ứng dụng kĩ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư” tại Hội nghị Điện Quang - Y học hạt nhân lần thứ 19, diễn ra tại Đà Lạt tháng 8 năm 2017. Theo công bố trên, Trung tâm YHHN - Ung bướu BV Bạch Mai đã chuẩn được quy trình ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư.

- Trong số 336 bệnh nhân ung thư, 71,7% được mô phỏng bằng CT; 28,3% mô phỏng bằng PET/CT

- PET/CTSim phát hiện thêm được tổn thương ở 28,4% các TH so với CT đơn thuần (CT bỏ sót).

- Tỷ lệ ĐƯHT K vòm 95,5%; thanh quản 74,0%; thực quản 62,9%; trực tràng 66,7%; phổi 29,8%.

- Sử dụng PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị gia tốc, đặc biệt IMRT có hiệu quả cao, chính xác, không bỏ sót tổn thương, giảm thiểu tác dụng phụ cơ quan lành, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Đây là một kỹ thuật chính xác , hiệu quả, an toàn.

Sau đây, là toàn bộ nội dung đề tài nghiên cứu do Tạp chí Điện Quang đăng tải để bạn đọc tham khảo.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác