• Chủ nhật, 29/05/2022
  • (GMT+7)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH UNG THƯ DẠ DÀY TRÊN MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY

SUMMARY

Purpose: This report aimed to assess the describing imaging characteristic of gastric cancer on 256 - Slice Multidetector Computed Tomography gastrography.

Materials and methods: 256 - slice multidetector CT gastrography in 31 patients with histopathological findings of gastric cancer from 2020 Fer to 2021 August at Huu Nghi hospital.

Results: Gastric cancer is often detected in old people. The most common position is the antrum of gastric (71%), the least common position is the cardia - fundus of gastric (3,2%).There is a correlation between diameter of tumors and T staging (p< 0,05). There are correlation between the shape, short diameters of nodes and LN metastasis (p< 0,05). Short diameters of nodes is ≥ 8 mm and round shape of nodes were moderate diagnostic ability indicator for LN metastasis in gastric cancer.

Conclusion: 256 slice - MDCT gastrography is an effective method and non-invasion offers improved detected gastric cancer and evaluates lymph node metastasis.

Keyword: Gastric cancer,256 slice - MDCT,short diameters of Lymph node metastasis.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của ung thư dạ dày của trên các bệnh nhân được chụp CLVT 256 dãy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đánh giá dựa trên 31 BN được chẩn đoán là ung thư dạ dày và được chụp CLVT 256 dãy từ 2/2020 đến 8/2021 tại bệnh viện Hữu Nghị.

Kết quả: Ung thư dạ dày xuất hiện chủ yếu ở nhóm tuổi người già (độ tuổi trung bình = 70,9 ± 10,1 ), vị trí thường gặp ở hang – môn vị (71%), vị trí ít gặp nhất là tâm-phình vị (3,2%).Có mối tương quan giữa kích thước u và xâm lấn T (với p< 0,05). Có mối tương quan giữa hình dáng, đường kính trục ngắn và mức độ ác tính của hạch (p< 0,05). Đường kính trục ngắn của hạch ≥ 8 mm và hạch có hình cầu là một tiêu chí vừa phải để chẩn đoán hạch di căn trong ung thư dạ dày.

Kết luận: CLVT 256 dãy là phương pháp đánh giá không xâm lấn và có hiệu quả trong phát hiện tổn thương ung thư dạ dày và đánh giá hạch vùng di căn.

Từ khóa: Ung thư dạ dày, CLVT 256 dãy, đường kính trục ngắn hạch di căn.

Tác giả: Trần Trung Kiên*, Nguyễn Quốc Dũng**, Dương Quốc Thiện***
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác