• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 18F-FLUORINE-FLUOROTHYMYDINE TRÊN CHUỘT THÍ NGHIỆM GÂY KHỐI U

SUMMARY

PET (positron emission tomography) techniques and radiopharmaceutical tracers are becoming increasingly common. Since 1991, 3’-deoxy-3’-18Fluorine-Fluorothymidine (18F-FLT) has been studied as a PET tracer for tumor proliferation assessment. The purpose of this study was to assess tracer uptake (%ID/g) in tumor-bearing mice.

Materials and methods: Two cell lines (4T1 and LLC) were inoculated into BALB/c mice. The radiotracer was then injected, and tumor resection and organ samples were performed at 20, 40, 60, 90 and 120 minutes later. A gamma-ray spectrometer was used to calculate uptake values.

Results: The data show that the tumor’s %ID/g were 3.68 ± 0.29 and 5.30 ± 0.44 at 60-minute post-injection for the 4T1 and LLC tumors, respectively. In other organs, the high uptake was observed in the kidneys, spleen, and bone marrow, but a low level of tracer was seen in the brain.

Keywords: 3’-deoxy-3’-18Fluorine-Fluorothymidine, positron emission tomography, tumor-bearing mice.

TÓM TẮT

PET (positron emission tomography) và các dược chất phóng xạ phát positron đang ngày càng trở nên phổ biến. Từ năm 1991, 3’-deoxy-3’-18Fluorine-Fluorothymidine (18F-FLT) đã được nghiên cứu tổng hợp như là một dược chất phóng xạ PET trong ghi hình khả năng tăng sinh của khối u. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá mức độ hấp thu dược chất phóng xạ (%ID/g) của dược chất phóng xạ 18F-FLT trên chuột thí nghiệm được gây u từ hai dòng tế bào là ung thư vú và ung thư phổi.

Nguyên liệu và phương pháp: Dòng tế bào ung thư vú (4T1) và dòng tế bào ung thư phổi (LLC) được nuôi cấy và tạo u trên dòng chuột BALB/c. Sau đó chuột được tiêm dược chất phóng xạ và mổ lấy khối u và các cơ quan: máu, xương, thận, gan, lách, cơ tại các thời điểm 20, 40, 60, 90 và 120 phút sau tiêm. Sử dụng thiết bị đo phổ gamma để tính toán mức độ hấp thu phóng xạ tại khối u và các cơ quan.

Kết quả: hoạt độ phóng xạ tập trung tại các khối u tăng dần theo thời gian và cao nhất tại thời điểm 60 phút là 3,68 ± 0,29 %ID/g trên dòng tế bào 4T1 và 5,30 ± 0,44 %ID/g trên dòng tế bào LLC. Ở các mô và cơ quan khác, dược chất phóng xạ tập trung nhiều ở tại thận, lách và tủy xương, dược chất phóng xạ tập trung ở não rất thấp, giá trị tại thời điểm 60 phút là 0,45 ± 0,17 %ID/g và 0,58 ± 0,09 %ID/g cho nhóm LLC và 4T1 tương ứng. Từ khoá: 3’-deoxy-3’-18Fluorine-Fluorothymidine, chụp cắt lớp phát xạ positron, chuột thí nghiệm gây u.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác