• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh siêu qua đường trực tràng ở bệnh nhân xuất tinh máu

Clinical, subclinical, and Transrectal ultrasound in patients with hematospermia

SUMMARY

Purpose: Describe clinical features, subclinical and Transrectal ultrasound images in patients with hematospermia

Material and Methods: This study included 85 male patients with hematospermia, had semen test and seminal microbiologic test, had Transrectal ultrasound (TRUS) at Viet Duc Hospital since August 2018 until April 2019.

Results: The age of patients ranged from 16 to 66 years (x= 36,6±11,8years), patients 40 years old or older than and younger 40 were 36,5% (31 cases) and 63,5% (54 cases), the duration of symptoms was 1 day to 10 years (x= 3,5 months). In most cases hematospermia is painless (75,3%), or painful ejaculations (24,7%), color of the ejaculate: brownish (40%) and red (51,8%). Abnormalities were revealed by TRUS in patients (92,9%). The percentages of pathological conditions located in the seminal vesicles, in the ejaculatory ducts and in the prostate were 71,7% (61 cases), 76,4% (65 cases), 57% (47 cases), respectively. No patients had malignant tumor. Seminal microbiologic test are usually negative (71,9%), positive Streptococus (22,8%) and Enterococcus (5,3%)

Conclusion: Our conclusion is that TRUS is a safe, non-invasive technique which can be used to detect lesions of the prostate, seminal vesicles and the ejaculatory ducts in patients with hematospermia

Key words: Hematospermia; Transrectal Ultrasound (TRUS)

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đặc điểm hình ảnh siêu âm qua đường trực tràng (TRUS) ở bệnh nhân xuất tinh máu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 85 bệnh nhân nam có dấu hiệu xuất tinh máu trên lâm sàng, được xét nghiệm tinh dịch đồ, vi sinh tinh dịch và TRUS tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 8/2018 - 4/2019.

Kết quả: 85 bệnh nhân có tuổi từ 16-66 tuổi (TB = 36,6 ± 11,8), <40 tuổi 63,5%,≥40 tuổi 36,5%, thời gian xuất hiện triệu chứng từ 1 ngày đến 10 năm (TB = 3,5 tháng). Hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng (75,3%), đau vùng tiểu khung khí xuất tinh (24,7%), đổi màu tinh dịch sang nẫu sâm và đỏ (40% và 51,8%). Xét nghiêm tinh dịch đồ hầu hết có hồng cầu và bạch cầu trong tinh dịch (74,4% và 70,2%). Vi sinh tinh dịch hầu hết âm tính (71,9%), tỷ lệ dương tính thấp Streptococus (22,8%), Enterococus (5,3%). Các bất thường được TRUS phát hiện chiếm 92,9% gồm: bất thường ở túi tinh 71,7%, ống phóng tinh 76,4%, tuyến tiền liệt 57%, không có trường hợp nào phát hiện bệnh lý ác tính.

Kết luận: Xuất tinh máu là hiện tượng có máu trong tinh dịch, gặp chủ yếu nhóm tuổi <40, hầu hết không có triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm thường có hồng cầu và bạch cầu trong tinh dịch, nuôi cấy vi khuẩn thường âm tính. TRUS là phương pháp an toàn, hiệu quả có thể để phát hiện các bất thường túi tinh, ống phóng tinh, tuyến tiền liệt liên quan đến xuất tinh máu.

Tác giả: Sử Thị Mỹ Hà, Nguyễn Duy Huề, Nguyễn Thị Kim Khuyên, Hoàng Thị Ngọc Thạch

Địa chỉ:

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 37-2/2020

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác