• Thứ 5, 17/06/2021
  • (GMT+7)

Đặc điểm hình ảnh ung thư thực quản trên cắt lớp vi tính 256 dãy

SUMMARY

Purpose: Describer the imaging characteristics of esophageal cancer on MDCT 256-detector row.

Material and method: From June 2019 to June 2020, 32 patients with esophageal cancer were treated at Huu nghi Hospital. The quantitative parameters were expressed as mean and standard deviation while the qualitative parameters were expressed as percentage. SPSS 26.0 was applied.

Results: 3.1.% cases were not found on MDCT. The tumors were found most commonly in the middle and low one third. The tumor size were 44.8±33.01 mm of length and 12.2±4.77 mm of thickness. All of them were T3 stages. 48.4% patients have lymph nodes. Majority of lymph nodes were in mediastinum or supraclavicular areas. 9.6% patients were metastasized.

Conclusion: MDCT 256-detector row is helpful for characterising esophageal cancer.

Key words: esophageal cancer, computed tomography, staging.

TÓM TẮT

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh UTTQ trên CLVT 256 dãy.

Đối tượng và phương pháp: 32 BN được chẩn đoán xác định UTTQ dựa trên kết quả giải phẫu bệnh mảnh bệnh phẩm lấy bằng nội soi. Tất cả BN được chụp CLVT 256 dãy đánh giá giai đoạn trước phẫu thuật. Mô tả, tính tỷ lệ các đặc điểm hình ảnh. Sử dụng phần mềm SPSS 26.0.

Kết quả: 3,1% không phát hiện khối u trên CLVT. Đa số UTTQ ở vị trí 1/3 giữa và dưới. Các khối u dài 44,8±33,01 mm, dày 12,2±4,77 mm. Tất cả các khối u được phát hiện đều ở giai đoạn T3. 48.4% BN có hạch lân cận. Đa số hạch ở trung thất và vùng thượng đòn. 9,6% có di căn xa.

Kết luận: CLVT 256 dãy mô tả chi tiết các đặc điểm hình ảnh UTTQ.

Từ khóa: ung thư thực quản, cắt lớp vi tính, giai đoạn.

Tác giả: Nguyễn Minh Thành*, Phùng Anh Tuấn**, Nguyễn Quốc Dũng***

Địa chỉ: * Bệnh viện Việt Yên, Bắc Giang ** Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y *** Bệnh viện Hữu nghị.

( Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 41 - 12/2020)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác