• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CỦA HẠCH VÙNG CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA ĐÃ ĐIỀU TRỊ

SUMMARY

Background: Ultrasound is a minimally invasive diagnostic technique with the highest accuracy and sensitivity in the diagnosis of lymph node metastasis.

Objectives: The study consists of objectives: Describe the ultrasound imaging characteristics of cervical lymph nodes in treated patients with differentiated thyroid cancer.

Materials and methods: A cross-sectional descriptive study design was conducted on 89 patients diagnosed with differentiated thyroid cancer and found that the cervical lymph nodes were potentially malignant under ultrasonography and indicated fine-needle aspiration cytology under ultrasound guidance.

Results: Among 89 study subjects, the main reason for admission was lymphadenopathy, accounting for 95.5%. The results of papillary pathology accounted for 96.6%. Time after thyroid surgery when cervical lymph node metastasis is detected is 1-3 years (27%). The time after thyroid surgery when cervical lymph node metastasis was detected was 6-36 months (38.2%). Oval shape on ultrasound has 73%, cortex on ultrasound accounts for 65.2%, decreased lymph node on ultrasound accounts for 64%, loss of hilar lymph nodes on ultrasound accounts for 62.9%.

Conclusion: Ultrasound plays an important role in diagnosing the stage of the disease, fully and accurately describing the lesions and stage of the disease, helping to increase the effectiveness of treatment.

Keywords: ultrasonic imaging, lymph nodes, differentiated thyroid cancers.

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán có độ chính xác và độ nhạy cao nhất trong chẩn đoán di căn hạch.

Mục tiêu: Nghiên cứu gồm 2 mục tiêu: 1) Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị; 2) Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 89 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và thấy hạch bạch huyết cổ có khả năng ác tính dưới siêu âm và được chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm.

Kết quả: Trong số 89 đối tượng nghiên cứu, lý do vào viện chủ yếu là có hạch chiếm 95,5%. Kết quả giải phẫu bệnh thể nhú chiếm 96,6%. Thời gian sau khi phẫu thuật tuyến giáp khi phát hiện hạch cổ di căn là 1-3 năm (27%). Thời gian sau khi phẫu thuật tuyến giáp khi phát hiện hạch cổ di căn là 6- 36 tháng (38,2%). Hình dạng bầu dục trên siêu âm có 73%, vỏ hạch mỏng trên siêu âm chiếm 65,2%, giảm âm hạch trên siêu âm chiếm 64%, mất rốn hạch trên siêu âm chiếm 62,9%.

Kết luận Siêu âm đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán giai đoạn bệnh, mô tả đầy đủ và chính xác hình dạng, kích thước của các tổn thương và đánh giá được giai đoạn bệnh và mức độ di căn, giúp kịp thời đánh giá và điều trị ung thư tuyến giáp.

Từ khóa: siêu âm tuyến giáp, hạch cổ, ung thư tuyến giáp thể biệt hoá

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác