• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Chụp CT hai múc năng lượng ; nguyên lý và ứng dụng lâm sàng

Dual energy computed tomography: basic principles and applications

SUMMARY

Computed tomography is a modern medical imaging with rapid development and many technical advances. Dual energy CT (DECT) is adevelopment that offers great promise to increase the CT potential. Conventional CT utilizes a single X ray beam and contrast image is generated by the differences in photon attenuation of materials. In DECT, two energy levels are used to acquire images.The tube potentials are mostly set to 140 and 80 kVp to obtain the largest spectral difference. DECT differsmaterial composition by different photon energy levels. DECT is widely indicated and some indications are routineclinical use. Clinical applications include, for example, the assessment of contrast enhancement in focal organ lesions, pulmonary perfusion, angiography with bone removal and display of plaque distribution, kidney stone differentiation, and detection of tophi... This article introduces some basic principles and clinical applications of DECT.

Keywords: Dual energy CT, spectral, contrast image, attenuation, materials

TÓM TẮT

Chụp cắt lớp vi tính là ngành hình ảnh y học hiện đại phát triển rất nhanh với nhiều tiến bộ kỹ thuật. CT hai mức năng lượng (DECT) là sự phát triển mới mang lại rất nhiều hứa hẹn gia tăng khả năng hoạt động của CT. CT thường qui dùng một chùm tia và hình ảnh tạo ra đơn thuần do khác biệt hấp thụ tia X. Ở DECT hình ảnh được tạo ra từ hai mức năng lượng. Hai mức điện thế đặt thông thường là 80 và 140 kVp để tạo ra khác biệt về phổ lớn nhất. DECT phân biệt các thành phần của vật chất bởi khác biệt các mức năng lượng. Hiện nay DECT được chỉ định rộng rãi, và một số sử dụng thường qui lâm sàng. Các ứng dụng bao gồm: đánh giá tăng quang các tổn thương khu trú, tưới máu phổi, loại trừ xương trong chụp mạch, hiển thị mảng xơ vữa, phân biệt sỏi thận, phát hiện nốt tophi… Bài viết giới thiệu một số nguyên lý và ứng dụng lâm sàng cơ bản của DECT.

Từ khóa: CT hai mức năng lượng, phổ, tương phản hình ảnh, hấp thụ, vật chất

Tác giả: Lê Văn Phước*

Địa chỉ: * Khoa CĐHA bệnh viện Chợ Rẫy

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 33-03/2019

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác