• Thứ 4, 03/06/2020
  • (GMT+7)

Bước đầu đánh giá vai trò của cộng hưởng từ tim trong chẩn đoán tứ chứng Fallot

Initial evaluation of cardiac magnetic resonance in for diagnosis of Fallot tetralogy

SUMMARY:

Purposes: To apply cardiac magnetic resonance (CMR) for diagnosis preoperative Tetralogy of Fallot patients and to compare the findings on echocardiography with CMR.

Methods and materials: 32 patients were included in a prospective study during the interval from June 2008 to August 2009 at Bach Mai hospital. Both echocardiography and CMR had been perrformed to evaluate the variables: Ejection Fraction (EF), the right ventricular outflow tract, main pulmonary artery (MPA), left and right pulmonary artery (LPA & RPA), major aortopulmonary collateral arteries (MAPCAs)… The correlation between the findings on CMR and echocardiography was compared by using Pearson statistics.

Results: 32 patients (14 males) with average age was 19.94 ± 8.20 (range: 8 -53) y. o. 100% success CMR with average time: 80.93 ± 50.41 minutes. There was a close correlation between the findings on CMR and on echocardiography with Kappa statistics r = 0.63-0.70 (p < 0.05). CMR detect more MAPCAs and additional anomalies than echocardiography.

Conclusions: The results of our study indicate the usefulness of CMR for evaluation pre-operative patients with Tetralogy of Fallot. CMR has more advantages than echocardiography for detection MAPCAs and additional anomalies

Key words: Tetralogy of Fallot; Cardiac magnetic resonance imaging -CMR; Echocardiography

TÓM TẮT

Mục tiêu: Áp dụng CHT tim trong chẩn đoán tứ chứng Fallot và so sánh kết quả siêu âm tim với CHT tim.

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu với 32 BN trong thời gian từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009. Tất cả các BN đều được làm siêu âm tim và chụp CHT tim để đánh giá các thông số: phân số tống máu (EF), đường ra thất phải, ĐMP, ĐMP phải và trái, các vòng nối chủ phổi…So sánh tương quan giữa các thông số trên CHT tim và siêu âm tim, sử dụng test Pearson.

Kết quả: 32 BN (14 nam) với tuổi trung bình 19,94 ± 8,20 (8-53). 100% BN chụp CHT thành công với thời gian chụp trung bình: 80,93 ± 50,41 phút. Có tương quan tương đối chặt chẽ giữa các thông số trên siêu âm tim với CHT tim, với hệ số tương quan Kappa r = 0,63 – 0,70 (p < 0,05). CHT tim phát hiện các vòng nối chủ phổi và các bất thường phối hợp tốt hơn siêu âm tim.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy hiệu quả của chụp CHT tim đánh giá BN tứ chứng Fallot trước phẫu thuật. CHT tim có ưu thế hơn siêu âm tim phát hiện các vòng nối chủ phổi và các bất thường bẩm sinh phối hợp Từ khoá: Tứ chứng Fallot, CHT tim, siêu âm tim.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tráng*, Nguyễn Khôi Việt*, Lê Thùy Liên*, Hoàng Vân Hoa*, Phạm Minh Thông

Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Bạch Mai

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 05 – 01/2012

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác