• Thứ 6, 29/05/2020
  • (GMT+7)
Tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong đánh giá u tế bào đệm

Tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong đánh giá u tế bào đệm

12/04/2019 20:45:31 | 0 binh luận

U sao bào não là u não trong trục nguyên phát thường gặp nhất. Có hai nhóm mô học chính u sao bào độ ác thấp và nhóm độ ác cao. Usao bào chiếm khoảng 24,7% các u não nguyên phát. Với các u ác tính, u sao bào độ ác cao chiếm 74,6%
Sa lồi thanh quản thể bên trong nhân một trường hợp

Sa lồi thanh quản thể bên trong nhân một trường hợp

11/19/2019 13:58:50 | 0 binh luận

Bênh nhân nam, 58t, khàn tiếng, ngoài ra không có biểu hiện gì nên BN không quan tâm. Khám sức khoẻ định kỳ lâm sàng nghi có bất thường vùng hạ họng nên chỉ định chụp CLVT và chụp X quang phổi. Phương tiện : máy CLVT Siemens 16 dẫy, khoảng cách 3,6 mm, điểm trung tâm thường là sụn giáp, ở phía sau phải ngang mức đốt sống cổ C4. Vì chúng  tôi định vị không tốt nên hình cắt ngang rõ nhưng dựng hình hướng cắt dọc (sagittal)không thấy được toàn bộ hình. Không dùng cản quang vì bờ khối đều. BN được chỉ định sử trí bằng nội soi laser.
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác