• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

Gía trị vận tốc sóng biến dạng trong mô gan xơ qua kỉ thuật xung áp lực nén siêu âm

The value of shear wave average velocity in healthy’s liver by using acoustic radiation force impulse imaging

SUMMARY:

Objectives: The purposes of this study were to measure the reference value of average velocity of shear wave in healthy’s liver by using acoustic radiation force impulse imaging.

Methods: Two hundred and of healthy volunteers with normal liver function test values were selected for the study. Shear wave velocity measurements, expressed in meters per second, were taken in liver segment 7 or 8 at depth from 3 to 4cm below the body surface portion of. Among these volunteers, we chose fifty ones to whom two observers with different levels of experience performed the measurements independently and blindly.

Results: Total the measurements are taken 2.532 times. The value of average velocity of shear wave in the health’s liver is 1.05 ± 0.12m/s. There is no statistically significant difference in shear wave velocity between two genders. In term of interobserver results, there is no statistically significant difference in shear wave velocity obtained by two observers with different levels of experiences (P < .005).

Conclusions: The results of this study show that shear wave velocity measurement in health’s liver by using the acoustic radiation force impulse technique is about 1.05 ± 0.12m/s and this technique is reproducible and independent to user.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định giá trị tham khảo về vận tốc của sóng biến dạng lan truyền trong mô gan qua kĩ thuật tạo xung nén áp lực siêu âm.

Đối tượng và phương pháp: Khảo sát ở 241 người bình thường, không có tiền sử về bệnh lý gan mật, thận mạn, suy tim. Tiến hành đo sóng biến dạng ở vị trí cách bề mặt da từ 3 đến 4cm ở hạ phân thùy 7 hay 8 khi đối tượng được hướng dẫn nhịn thở. Trong số này, chọn ra ngẫu nhiên 50 đối tượng được đo hai lần bởi hai bác sĩ có kinh nghiệm khác nhau.

Kết quả: Tất cả số lần đo là 2.532. Giá trị trung bình vận tốc của sóng biến dạng là 1,05 ± 0,12m/s. Giá trị vận tốc này không khác biệt đáng kể giữa hai giới. Không có sự khác biệt giữa kết quả của hai bác sĩ có số năm kinh nghiệm khác nhau.

Kết luận: Đo vận tốc sóng biến dạng bằng kĩ thuật xung áp lực nén siêu âm (ARFI) ở người bình thường là 1,05 ± 0,12 m/s. Kĩ thuật đo có tính lặp lại tốt và hầu như không có phụ thuộc vào người làm.

Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Quân*, Trần Chí Thành*, Ngô Xuân Lan

Địa chỉ: BV Trung ương Huế

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 10 – 12/2012

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác