• Thứ 6, 14/05/2021
  • (GMT+7)

Những nghiên cứu tiêu huyết khối trong 4.5 giờ đầu? có cần thiết sử dụng rtPA trong 4.5 giờ đầu

Đang cập nhật

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Tại Hội nghị ĐQCT lần thứ 8 - 2021

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác