• Thứ 4, 03/06/2020
  • (GMT+7)

Nhân một trường hợp chảy máu ổ bụng tự phát do tổn thương động mạch vị phải được chẩn đoán bằng chụp cắt lớp vi tính

Acute abdominal hemorrage by gastric atery aneurysm rupture- Case report

SUMMARY

We show the case of acute abdominal hemorrhage by gastric atery aneurysm rupture that was diagnosed and treated in Viet Tiep Hospital, Hai Phong.

The female patient who was attended to hospital in acute lost blood volume. The patient was examined by US and abdominal CT scanner. The diagnosis was gastric atery aneurysm rupture. The patient was treated by surgery 4/5 gastroectomy because of gastric necrosis. In our experience, the large blood clot in lesser sac, increase arterial diameter and leak of contrast agent were suggested of diagnosis.

TÓ M TẮ T

Chú ng tôi bá o cá o ca lâm sà ng chả y má u trong ổ bụ ng do vỡ phì nh ĐM vị đượ c chẩ n đoá n và điề u trị tạ i Bệ nh việ n Việ t Tiệ p Hả i Phò ng. Bệ nh nhân nữ và o việ n do mấ t má u, kế t quả Siêu âm và CLVT chẩ n đoá n vỡ phì nh độ ng mạ ch vị gây chả y má u ổ bụ ng. Bệ nh nhân đượ c phẫ u thuậ t dắ t 4/5 dạ dà y do hoạ i tử . Hì nh ả nh tụ má u lớ n mạ c nố i bé , kè m tăng kí ch thướ c độ ng mạ ch và thoá t thuố c cả n quang gợ i ý chẩ n đoá n bệ nh lý .

Tác giả: Bùi Hoàng Tú, Phạm Quốc Thành, Nguyễn Đình Hùng

Địa chỉ: Trường Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 14 - 12/2013

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác