• Thứ 5, 16/07/2020
  • (GMT+7)

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư tuyến giáp của phân độ EU - tirads 2017

Research into the value in the diagnosis of thyroid cancerof the EU-TIRADS 2017 classification

SUMMARY

A diagnostic test study was conducted at Bạch Mai hospital to evaluate the efficacy of Ultrasound andthe EU-TIRADS 2017classsification of thyroid nodules.

Result: 170 patients with thyroid noduleswere prospectively evaluated by B-mode ultrasound and the EU-TIRAD 2017 classsification, followed by the fine needle aspiration (FNA) biopsy. The averae age is 46,7 ± 11,5 years old and female/male = 5,5. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, accuracy for the EUTIRADS 2017 were 98,2%; 34,5%; 74,3%; 90,9%; 76,7%.TIRADS 5 is the highest (64,7%). 4 features of high suspicion are irregular margins, microcalfifcations, marked hypoechogenicity, “taller – then -wide” shape; the sensitivity, specificity 70% and 93%; 35% and 91%; 50% and 79%; 58% and 82%.

Conclusion: TIRADS 5 is the highest and the EU-TIRADS 2017 classification and pathology indicates strong evidence.

Key Words: The EU-TIRADS 2017, thyroid nodules on ultrasound, thyroidcancer.

TÓM TẮT

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tính giá trị của phân loại TIRADS 2017 của Châu âu ( EU-TIRADS) đối với các tổn thương bướu nhân tuyến giáp phát hiện trên siêu âm, đối chiếu với kết quả chọc tế bào (FNA) tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai

Kết quả: Bước đầu, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên 170 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán tổn thương dạng nốt ở tuyến giáp bằng siêu âm mode-B, mô tả đặc điểm hình ảnh và đánh giá các thương tổn theo phân độ EU-TIRADS 2017, có đối chiếu với kết quả mô bệnh học. Tuổi trung bình là 46,7 ± 11,5 tuổi. Nữ gấp 5,5 lần nam. Phân độ tổn thương dạng nốt của tuyến giáp theo TIRADS 2017 của Châu Âu có độ nhạy 98,2%, độ đặc hiệu 34,5%, giá trị dự báo dương tính 74,3% và giá trị dự báo âm tính 90,9%, độ chính xác 76,7%. Nhóm TIRADS 5 chiếm tỷ lệ cao nhất (64,7%). Bốn dấu hiệu nghi ngờ ác tính cao là: bờ không đều, có vi vôi hoá, chiều cao > chiều rộng, rất giảm âm có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là: 70% và 93%; 35% và 91%; 58% và 82%; 50% và 79%.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi, nhóm TIRADS 5 có tỷ lệ cao nhất và sự phù hợp giữa phân loại EU-TIRADS 2017 và kết quả mô bệnh học có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: EU-TIRADS 2017, ung thư tuyến giáp, siêu âm tuyến giáp

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo*, Ngô Lê Lâm, Vũ Đăng Lưu

Địa chỉ: *Bệnh viện Bạch Mai

Tạp chí Điện quang số 33

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác