• Thứ 5, 16/07/2020
  • (GMT+7)

Tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong đánh giá u tế bào đệm

Advanced magnetic resonance imaging in evaluation of glioma

SUMMARY

Glioma is the most common primary cerebral tumor which has a poor prognosis, high disability and fatalityespecially in high grade gliomas. The current standard of imaging technique for evaluating glioma is conventional MRI. Basic cMRI sequences are T1W, T2W, FLAIR, T1W+Gd. Conventional MRI provides critical clinical information about gliomas. Unfortunately, conventional MRI is nonspecificity, not reflect the complicated biology, has a limited capacity to grading and differentiate gliomas from other pathologies such as: inflammation,MS… Recently, there is a development of many new MRI techniques and these application have increased such as diffusion-weighted imaging, diffusion-tensor, tractography, perfusion, spectroscopy and functional MRI. These techniques provided complementary information to cMRI for assessing tumor in cellularity, white matter invasion, hypoxia, necrosis, vascularization, permeability and relation tumor with functional areas. They give more accurate in diagnosis, planning pre-surgery and monitoring post-therapy. This lecture introduces an principle and clinical application of these advanced MRI techniques in cerebral gliomas which were performed at Choray hospital.

Keywords: Glioma, conventional MRI, diffusion-weighted, diffusion-tensor, tractography, perfusion, spectroscopy, functional MRI.

TÓM TẮT

U tế bào đệm não là u não nguyên phát thường gặp nhất, có tiên lượng xấu, tỉ lệ tàn phế, tử vong cao đặc biệt u tế bào đệm độ các cao. MRI thường qui là kỹ thuật hình ảnh chuẩn hiện nay trong đánh giá u tế bào đệm. Các chuỗi xung cơ bản được sử dụng gồm: T1W, T2W, FLAIR, T1+Gd. MRI thường qui cung cấp các thông tin lâm sàng quan trọng của u. Tuy nhiên, MRI thường qui không đặc hiệu, không phản ánh tính chất sinh học phức tạp của u, giới hạn trong phân độ mô học, trong chẩn đoán phân biệt u với các bệnh lý khác như viêm nhiễm, xơ não rải rác… Gần đây, có sự phát triển các kỹ thuật MRI mới, ứng dụng ngày càng nhiều như: kỹ thuật khuếch tán, khuếch tán theo hướng, bó sợi thần kinh, tưới máu, phổ và chức năng. Các kỹ thuật cung cấp thêm thông tin bổ sung cho MRI thường qui trong đánh giá u tế bào đệm về mật độ tế bào, xâm lấn chất trắng, sự thiếu oxy, hoại tử, tăng sinh mạch, tính thấm thành mạch, liên quan u với các vùng chức năng thần kinh. Các kỹ thuật này giúp chẩn đoán chính xác hơn, lập kế hoạch phẫu thuật, theo dõi sau điều trị. Bài viết giới thiệu nguyên lý cơ bản và ứng dụng lâm sàng các tiến bộ kỹ thuật MRI trong u tế bào đệm ở não đã thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ khóa: u tế bào đệm não, MRI thường qui, MRI khuếch tán, khuếch tán theo hướng, bó sợi thần kinh, tưới máu, phổ, chức năng.

Tạp chí Điện quang số 32

Lê Văn Phước

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác